Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (16 h)
Termin szkolenia: 06 – 07 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Rypin (ok. 60 km ~Torunia)

Symbol szkolenia: pobieranie próbek
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 1200,00 zł 1476,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 1100,00 zł 1353,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno – teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz obiad. Udział w szkoleniu daje możliwość udziału w badaniach biegłości w dniu 07.10 bez ponoszenia dodatkowych opłat za udział w badaniach PT (udział gratis w cenie szkolenie).

Cena szkolenia nie obejmuje:
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Rekomendowany Hotel do rezerwacji noclegu: Hotel Level – Rypin, ul. Mławska 48. (ceny noclegu ze śniadaniem od 150 zł pokój jednoosobowy, od 200 zł – pokój dwuosobowy). Jeżeli chcieliby Państwo korzystać z tego hotelu i włączyć koszty noclegu do ceny szkolenia proszę o kontakt z organizatorem: mk@msedu.pl).

CZĘŚĆ I – 06.10
 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie dedykowane do osób, które zaczynają pobierać lub mają niewielkie doświadczenie lub chcą doskonalić swoje umiejętności w poborze próbek środowiskowych: wód podziemnych, wód powierzchniowych, wód do spożycia oraz ścieków (ścieki pobieranie ręczne).

Udział w badaniach PT realizowanych w dniu następnym dla chętnych.

Na szkoleniu zostaną przedstawione różne techniki pobierania próbek ww. matryc oraz sposoby wykonywania pomiarów terenowych.

ZAKRES SZKOLENIA:

w pierwszym dniu zostanie zrealizowane szkolenie podczas którego zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia teoretyczne, a następnie przeprowadzone zajęcia praktyczne, z instruktażem w terenie przeprowadzonym przez eksperta, gdzie będzie można pobrać próbki. Do dyspozycji uczestników będzie piezometr, rzeka, kran oraz oczyszczalnia ścieków.

Dzień 1 (9.30 – 17.30)

A. Wymagania dotyczące zasobów w zakresie pobierania próbek środowiskowych:

 •  personel pobierający próbki,
 • wyposażenie do pobierania próbek,
 • wyposażenie do pomiarów terenowych,
 • szkolenie próbkobiorców.

B. Wymagania dotyczące procesu pobierania próbek środowiskowych:

 • plan pobierania próbek,
 • wybór metody pobierania próbek,
 • kontrola jakości pobierania próbek / udział w badaniach biegłości,
 • postępowanie z pobranymi próbkami,
 • wykonywanie pomiarów terenowych,
 • zapisy techniczne w terenie,
 • transport próbek do laboratorium,
 • raport z pobierania próbek.

Na szkoleniu zostaną omówione dokumenty:

 • PN-ISO 5667-10:2021-11 Jakość wody –  Pobieranie próbek – Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków,
 • PN-EN ISO 5667-6:2016-12 Jakość wody –  Pobieranie próbek –  Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni,
 • PN-ISO 5667-11:2017-10 Jakość wody –  Pobieranie próbek –  Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych,
 • PN-ISO 5667-5 Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji.

Uczestnicy szkolenia powinni być wyposażeni we własny sprzęt do pobierania próbek oraz wykonania pomiarów terenowych:

 • własny sprzęt stosowany do pobierania próbek (wody z rzeki, wody do spożycia, ścieków),
 • własny sprzęt do pomiarów terenowych: pH-metr, konduktometr, termometr,
 • własne czerpaki/wiadra, czerpak teleskopowy, pompki do max 15 m do wody podziemnej, świder, łopata, gps,
 • wyposażenie osobiste, wykorzystywane podczas poborów rutynowych (np. stroje, nakrycia, okulary ochronne, rękawiczki, obuwie etc.),
 • dokumenty stosowane w laboratorium przy pobieraniu próbek,
 • formularze stosowane rutynowo w pracy laboratoryjnej (do prowadzenia zapisów w czasie pobierania próbek).

Dzień 2 (8.30 – 16.30) – Badania biegłości – PROGRAM POBIERANIE PRÓBEK – ŚRODOWISKO OGÓLNE

PYTANIA DO KOORDYNATORA – SYLWIA TYBURSKA
telefon: 795 490 641; mail: sylwia.tyburska@ms-lab.pl

Program oraz Formularz zgłoszenia na badania PT (ZOBACZ)

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + pobieranie próbek środowiskowych oraz pomiary terenowe.

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej – miejscowość Rypin.

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla próbkobiorców pobierających próbki środowiskowe.

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk – absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej.

Praktyk, wieloletnie doświadczenie w pracy w Laboratorium zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił wiele funkcji od próbkobiorcy, kierownika Pracowni Badań Terenowych po funkcje statystyka i następnie kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zawodowo związany był również z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Ekspert, szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Poniżej warunki świadczenia usług – informacje co zawiera cena szkolenia.

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Cena szkolenia obejmuje:
Uczestnictwo w szkoleniu w terminie 06.10 praktyczno – teoretycznym, zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz obiad. Udział w szkoleniu daje możliwość udziału w badaniach biegłości w dniu 07.10 bez ponoszenia dodatkowych opłat za udział w badaniach PT (udział gratis w cenie szkolenie).

Cena szkolenia nie obejmuje:
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Rekomendowany Hotel do rezerwacji noclegu: Hotel Level – Rypin, ul. Mławska 48. (ceny noclegu ze śniadaniem od 150 zł pokój jednoosobowy, od 200 zł – pokój dwuosobowy). Jeżeli chcieliby Państwo korzystać z tego hotelu i włączyć koszty noclegu do ceny szkolenia proszę o kontakt z organizatorem: mk@msedu.pl).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Niestety szkolenie już się odbyło i dalsza rejestracja nie jest możliwa. Proszę sprawdzić ponownie za jakiś czas.