Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 25 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Kurs Auditora Wewnętrznego w Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratorium zaczynającego przygodę z auditowaniem systemów zarządzania lub chcącego odświeżyć podstawowe informacje związane z zasadami auditowania.

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08 w sposób praktyczny, poprzez omawianie konkretnych sytuacji auditowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania, łącznie z zasadami auditowania, zarządzania programami auditów i prowadzenia auditów systemu zarządzania, jak również wytyczne dotyczące oceny kompetencji osób zaangażowanych w proces auditu. Uczestnicy szkolenia uzyskają także wiedzę w zakresie dokumentowania audytów, w tym opracowywania planu auditu, raportu z auditu oraz podstawową wiedzę w zakresie zasad formułowania niezgodności i spostrzeżeń z auditu.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie szkolenia jako przykłady będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jak są podstawowe zasady, którymi powinien kierować się kompetentny auditor?
 • Jaki jest podział zadań w zespole auditorów?
 • Jak skutecznie zaplanować audit w laboratorium w odniesieniu do wymagań PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02?
 • Jak przygotować plan auditu?
 • Jak udokumentować wyniki auditu (raport)?
 • Jak dostosować techniki auditowania w odniesieniu do auditowanego obszaru?
 • Kiedy stwierdzić niezgodność a kiedy sformułować spostrzeżenie?
 • Jak prawidłowo formułować niezgodności i spostrzeżenia?
 • Jak oceniać plany i działania podjęte przez laboratorium w odniesieniu do naszej niezgodności lub spostrzeżenia?
 • Jak rozmawiać z auditowanymi, w tym z kierownictwem organizacji?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który rozpoczyna lub planuje rozpocząć  auditowanie systemu zarządzania w laboratorium, a także dla personelu który pragnie odświeżyć podstawowe zagadnienia związane z auditowaniem w związku z nowelizacją normy PN-EN ISO 19011:2018-08.

Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia będą posiadali wiedzę z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenia.

UWAGA – DOSTĘPNY KURS UZUPEŁNIAJĄCY:

Zaleca się, aby uzyskana wiedza została zweryfikowana i utrwalona w ramach szkolenia „Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium – kurs zaawansowany” (Szkolenie Z KURSU ZAAWANSOWANEGO przeprowadzone w całości w formie warsztatów online).

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: