Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej w laboratorium badawczym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie doskonalące dla technicznych auditorów wewnętrznych.

Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (12 h (2* 8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 20-21 listopada 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: auditor wewnętrzny
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 790,00 zł 971,70 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 690,00 zł 848,70 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej w laboratorium badawczym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji auditorów wewnętrznych systemu zarządzania laboratorium w obszarze działalności technicznej w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. System zarządzania laboratorium zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie wymagań normy pod kątem auditowania w obszarze działalności technicznej w zakresie:
  • bezstronności i poufności;
  • struktury;
  • zasobów: personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie, spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnętrz;
  • procesów: przegląd zapytań, ofert i umów, wybór, weryfikacja i walidacja metod, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją;
  • systemu zarządzania: nadzór nad zapisami, audity wewnętrzne z zakresu działalności technicznej.
 2. Terminologia – przypomnienie definicji i pojęć dotyczących procesu auditowania.
 3. Auditowanie systemów zarządzania – przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08: zasady auditowania, zarządzanie programem auditów, przeprowadzenie auditu, kompetencje i ocena auditorów.
 4. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego w obszarze działalności technicznej:
  • ustalenie programu auditów wewnętrznych z uwzględnieniem obserwacji badań;
  • powołanie zespołu auditorów wewnętrznych, z uwzględnieniem ich kompetencji z obszaru auditowanych metod badań;
  • przygotowanie działań auditowych (przegląd dokumentacji, ustalenie listy pytań auditowych, przydzielenie pracy zespołowi auditującemu z uwzględnieniem obserwacji badań);
  • planowanie auditów wewnętrznych (opracowanie planu auditu, w tym celów, zakresu, kryteriów, lokalizacji i metod auditu);
  • prowadzenie działań auditowych;
  • zbieranie i weryfikowanie informacji podczas auditu;
  • karty auditowe dla metod badawczych;
  • przygotowanie raportu z auditu;
  • przeprowadzenie działań poauditowych.
 5. Audit wewnętrzny jako usługa dostarczana z zewnątrz – kryteria i ocena dostawcy.
 6. Prawidłowe formułowanie niezgodności, przedstawianie dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w obszarze działalności technicznej – analiza przykładowych niezgodności.
 7. Prawidłowe formułowanie spostrzeżeń w obszarze działalności technicznej – analiza przykładowych spostrzeżeń.
 8. Korekcja, działania korygujące w obszarze działalności technicznej – opracowanie zakresu i weryfikacja zaproponowanych działań – analiza przykładowych spostrzeżeń.
 9. Analiza ryzyka – działania w odniesieniu do spostrzeżeń w obszarze działalności technicznej – analiza przykładowych ryzyk.

Do kogo adresowanie jest szkolenie Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej w laboratorium badawczym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02:

szkolenie adresowane jest do osób będących auditorami wewnętrznymi w obszarze działalności technicznej laboratorium, chcących doskonalić kompetencje auditora wewnętrznego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenie będzie również pomocne dla osób planujących auditować nowe obszary, mających przerwę w auditowaniu oraz dla personelu laboratoriów, który dopiero dobywa doświadczenie jako techniczny auditor wewnętrzny.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Audit wewnętrzny w obszarze działalności technicznej w laboratorium badawczym w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: