Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 28 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przedstawienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz wskazanie algorytmu postępowania jaki należy przyjąć projektując formularze zlecenia, wzory sprawozdań orz zapisy laboratoryjne. Szkolenie ma na celu przedstawienie kompleksowa procesu obsługi klienta.  Przykłady sprawozdań z badań prezentowane podczas szkolenia będą oparte na badaniach mikrobiologicznych żywności i wody (z uwzględnieniem oznaczenia Legionella w wodzie, Salmonella w żywności).

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź oraz zakres merytoryczny:

 • Jakie elementy powinny znaleźć się na zleceniu?
 • Jak ustalić z klientem zasadę stwierdzania zgodności?
 • Co to jest obszar regulowany?
 • Kto powinien dokonywać przeglądu zlecenia?
 • Czy laboratorium może zgodzić się na odstępstwo od procedury pobierania próbek?
 • Jaki informacje muszą się znajdować w zapisach aby były one kompletne i zawiera strategiczne informacje w odniesieniu do badań mikrobiologicznych wody i żywności?
 • Jak poprawnie skonstruować sprawozdanie z badań?
 • Kogo laboratorium może upoważnić do autoryzacji sprawozdań z badań i stwierdzania zgodności?
 • Jak postąpić w przypadku złożenia skarg?

Forma szkolenia: wykład z analizą praktycznych przykładów z przygotowanych formularzy i druków pod kątem występujących nieprawidłowości.

Szkolenie dedykowane dla: personelu laboratorium mikrobiologicznego, przykłady sprawozdań z badań będą oparte na badaniach mikrobiologicznych żywności i wody (z uwzględnieniem oznaczenia Legionella w wodzie, Salmonella w żywności) wraz z odniesieniu do aktów prawnych.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar). Uczestnik widzi i słyszy “na żywo” wykładowcę oraz widzi prezentacę. Komunikacja tj. pytania do wykładowy zadawane na bieżąco na czacie.
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu laboratoriach który  jest odpowiedzialny za proces obsługi klienta a także dla personelu sporządzającego, autoryzującego sprawozdania z badań.

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kurs Auditor Wewnętrzny w Laboratorium

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: