Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00-15.30))
Termin szkolenia: 31 października 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: GMP
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 600,00 zł 738,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Dobra Praktyka Wytwarzania – szkolenie podstawowe dla pracowników laboratoriów farmaceutycznych.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom od podstaw informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Farmaceutycznego Systemu Jakością. W trakcie spotkania będą omówione zasady GMP (DPW) oraz wymagania związane z wdrożeniem i utrzymaniem certyfikatu oraz spełnianiu wymagań systemowych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.

    1. Podstawy systemów GxP, definicje.
    2. Akty prawne i normatywne obowiązujące w systemach zarządzania jakością w farmacji
    3. Podstawowe zasady GMP
    4. Obowiązki wytwórcy
    5. Farmaceutyczny System Jakości jako narzędzie i gwarancja zapewnienia właściwej jakości produktu
      • Wymagania związane z personelem
      • Procesy szkoleniowe
      • Odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej
      • GMP a kontrola jakości
      • Cykl życia metody analitycznej
      • Nadzór nad wyposażeniem, dokumentacją oraz produktem, zarządzanie zmianą
      • Kontrole wewnętrzne
      • Ocena dostawców
      • Współpraca kontraktowa

Forma szkolenia:

wykłady, analiza przykładów, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia warsztatowe, pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów, wykonujących badania produktów leczniczych. Dla osób rozpoczynających karierę zawodową będzie stanowiło doskonałe przygotowanie do pracy w systemie GMP oraz wskazywać będzie na najważniejsze wymagania związane ze spełnianiem wymagań jakościowych i prawnych podczas badań i analiz produktów leczniczych. Dla osób, które już pracują w systemie GMP będzie stanowiło uporządkowanie wiedzy i spełniać będzie założenia szkolenia przypominającego.

Nasz ekspert:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia praktyczne oraz audytorskie, między innymi wg wymagań ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów, a także wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: GMP

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: