Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (10 h – 2*5H (9.00-14.00))
Termin szkolenia: 19-20 czerwca 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: pozyskiwanie środków finansowych
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia  z nową perspektywą finansowania 2021-2027. Zapoznanie z zasadami sporządzania wniosku aplikacyjnego o dotacje UE na podstawie wymogów konkursu oraz analiza kwalifikowalności projektu do dofinansowania.

Celami szkolenia są:

 • pozyskanie wiedzy na temat zasad finansowania projektów ze źródeł UE,
 • przekazanie aktualnych informacji o zasadach i możliwościach finansowania projektów w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021- 2027,
 • zasady prawidłowego konstruowania budżetu projektu,
 • nabycie umiejętności sporządzania wniosków aplikacyjnych w oparciu o dokumentację konkursową.

 

Zagadnienia merytoryczne /Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia:

 • Wprowadzenie do zasad finansowania projektów ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027.
 1. Pięć celów polityki spójności na lata 2021-2027.
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
 • Programy regionalne.
 1. Co musi wiedzieć Wnioskodawca przed rozpoczęciem przygotowań do projektu?
 • Cele projektu a cele funduszy- „projekt szyty na miarę” dla Państwa organizacji
 • Typ projektu, a kwalifikowalność kosztów wnioskodawcy
 • Kwalifikowalność wydatków.
 • Poziomy dofinansowania
 • Obowiązki Beneficjentów.
 1. Jak czytać dokumentację konkursową? Warsztaty oparte na dokumentacji konkursowej w ramach perspektywy 2014-2020.
 2. Praca z Generatorami Wniosków o dofinansowanie
 3. Zasady finansowania i oceny zasadności ekonomicznej projektu
 • Podsumowanie szkolenia.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + warsztaty

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone jest do pracowników  firm / organizacji / instytucji zainteresowanych  pozyskaniem finansowania na realizację badań.

Nasz wykładowca: mgr inż. Katarzyna Skorupa – ekspert z zakresu realizacji oraz rozliczania grantów/ projektów. Z wykształcenia chemik oraz magister inżynier na kierunku – Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia studiów interdyscyplinarnych, UAM, Politechniki Łódzkiej i WAT. Obecnie w pracy zawodowej na uczelni zajmuje się m.in. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi dotyczącej realizacji prac B+R, pisaniem wniosków o granty naukowe, rozliczaniem projektów. Wcześniej związana z laboratorium badawczym gdzie pełniła funkcje Kierownika ds. technicznych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: