Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 12 października 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Statystyka w Laboratorium; ILC
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Program szkolenia:
Uczestnik szkolenia pozna wymagania dokumentu EA-4/21 INF: 2018, PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz ISO 13528:2015 dotyczące organizacji małych porównań międzylaboratoryjnych.

Dowie się jak objąć systemem zarządzania laboratorium organizacje małych porównań ILC. Będzie wstanie samodzielnie opracować plan, model statystyczny oraz sprawozdanie z małych porównań ILC.

Na szkoleniu zostaną omówione dokumenty:

  • PN-EN ISO/IEC 17043:2011 – Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości,
  • ISO 13528:2015 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison,
  • EA-4/21 INF: 2018 – Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów,
  • PN-ISO 5725 :2002 Dokładność (poprawność i precyzja) metod pomiarowych i wyników pomiarów.

Dla kogo dedykowane:

szkolenie dedykowane jest dla pracowników akredytowanych i nieakredytowanych laboratoriów zajmujących się organizacją ILC oraz pracowników laboratoriów odpowiedzialnych za analizę statystyczną oraz opracowanie modelu statystycznego. Szkolenie będzie przydatne również dla pracowników laboratoriów biorących aktywny udział w badaniach ILC, pracowników odpowiadających za nadzór i planowanie udziału w ILC.

Forma szkolenia: wykład + analizy przypadków i ćwiczeń + dyskusja (pytania).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk –

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej. Praktyk, doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania badań PT zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił funkcje statystyka i kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji. Zawodowo związany był z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Statystyka w Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: