Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 11 października 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 370,00 zł 455,10 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji kierownictwa zarządzającego w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie są miejsce i rola poszczególnych grup personelu w strukturze organizacyjnej, aby zapewnić sprawną realizację procesów w laboratorium?
 2. Jakie powinny być zadania i role kierownictwa oraz personelu technicznego w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania laboratorium?
 3. Jak zapewnić poufność i bezstronność działalności personelu laboratorium?
 4. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w działaniach związanych z nadzorem nad dokumentami i zapisami w obrębie poszczególnych procesów?
 5. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w pracach związanych z działalnością techniczną laboratorium (nadzór nad warunkami środowiskowymi w pomieszczeniach laboratoryjnych nadzór nad wyposażeniem, zapewnienie spójności pomiarowej, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz, przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i weryfikacja/walidacja metod badawczych oraz szacowanie niepewności, pobieranie próbek, postępowanie z próbkami, potwierdzanie ważności uzyskiwanych wyników, raportowanie wyników, stwierdzanie zgodności ze specyfikacją, skargi, prace niezgodnie z wymaganiami)?
 6. Jaki powinien być udział kierownictwa i personelu laboratorium w działaniach związanych z auditami wewnętrznymi, w działaniach związanych z ryzykami i szansami, w inicjowaniu i realizacji działań korygujących oraz w przeglądach zarządzania?
 7. Jak postępować z nowo zatrudnionym w laboratorium personelem? – przykłady z działalności laboratorium
 8. Jakie kompetencje powinny posiadać poszczególne grupy personelu laboratorium? – przykłady z działalności laboratorium
 9. Jak ustanawiać kryteria wymagań dla personelu i jak weryfikować spełnienie założonych kryteriów? – przykłady z działalności laboratorium
 10. Jak dokonać podziału obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu, aby sprawnie realizować założone cele i strategię działania laboratorium? – przykłady z działalności laboratorium
 11. W jakich zakresach upoważnić personel, aby sprawnie realizować poszczególne procesy w laboratorium? – przykłady z działalności laboratorium
 12. Jak zapewnić monitorowanie kompetencji personelu? – przykłady z działalności laboratorium

Do kogo adresowanie jest szkolenie: Szkolenie adresowane jest do kierownictwa nadzorującego prace w laboratorium, który chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Forma szkolenia: wykłady i przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU – działalność związana głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf wysłane mailem do uczestnika szkolenia na 5-4 dni przed szkoleniem
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Personel

Kod: Wymagania dotyczące zasobów

Kod: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: