Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 06 czerwca 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: metrologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 370,00 zł 455,10 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z metrologią naukową, stosowaną i prawną w codziennej praktyce laboratoryjnej w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, wymagań jednostki akredytującej oraz wymagań prawnych.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 • Wprowadzenie do zagadnień metrologicznych i historia miar;
 • Metrologia na świecie – podział metrologii;
 • Międzynarodowa i krajowa infrastruktura metrologiczna;
 • Międzynarodowe dokumenty i regulacje w zakresie metrologii;
 • Podstawowe pojęcia metrologiczne wraz z przykładami w kontekście działalności laboratoryjnej;
 • Wybrane aspekty metrologii naukowej;
 • Metrologia prawna w praktyce laboratoryjnej;
 • Pomiar i jednostki miar;
 • Błąd pomiaru i jego rodzaje;
 • Niepewność pomiaru – statystyczna ocena niepewności typu A i typu B, niepewność złożona i niepewność rozszerzona;
 • Spójność pomiarowa i jej realizacja;
 • Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do zagadnień metrologii stosowanej.

Do kogo jest adresowane szkolenie: szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium biorącego udział w badaniach, wzorcowaniach i pobieraniu próbek oraz personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium – w tym nadzór nad wyposażeniem pomiarowym.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: Andrzej Hantz, ostatnie lata zawodowo związany z Głównym Urzędem Miar gdzie obecnie kieruje Zakładem Mechaniki i Akustyki, wcześniej Samodzielnym Laboratorium Masy GUM. Pełnił również funkcję Dyrektora Generalnego. Wcześniej związany z firmą RADWAG gdzie pracował na stanowiskach Kierownika Laboratorium Pomiarowego a następnie Dyrektora Centrum Metrologii. Auditor wiodący ISO 9001:2015 oraz Auditor ISO/IEC 17025. Trener, szkoleniowiec: prowadzi szkolenia z zakresu metrologii oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: norma 17025_zasoby

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: