Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (15 h)
Termin szkolenia: 05-06.09.2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: EXCEL
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na poziomie zaawansowanym. Podczas szkolenia zajmujemy się doskonaleniem zdobytej wcześniej wiedzy poprzez rozwiązywanie bardziej skomplikowanych zadań (rekomendowany udział w szkoleniu EXCEL ŚREDNIOZAAWANSOWANY lub posiadanie wiedzy z zakresu tego szkolenia).

Analiza danych przeprowadzana jest na dużych zasobach danych umieszczonych w sieci.  Doskonalona jest umiejętność wykorzystywania tabel przestawnych, formuł zagnieżdżonych oraz skomplikowanych zagadnień logicznych. Wprowadzone zostanie pojęcie automatyzacji za pomocą rejestracji makr dzięki czemu część prac może być przyśpieszona i wykonywana automatycznie.

Dużą część szkolenia, po wprowadzeniu teoretycznym, stanowią zadania wykonywane samodzielnie pod czujnym okiem trenera. Podczas pierwszego dnia szkolenia omawiane są zagadnienia i rozwiązywane wspólnie przykłady. Drugiego dnia większość czasu to rozwiązywanie bardziej skomplikowanych zadań, każde poprzedzone jest krótkim przypomnieniem informacji z dnia poprzedniego.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia może być wykorzystana na każdym stanowisku pracy.

Szkolenie będzie przydatne dla wielu grup uczestników np.:

 • osób pracujących na co dzień z Excelem podczas pracy biurowej / administracyjnej, chcących poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu oraz poznaniu zaawansowanych funkcji Excela;
 • osób pracujących w laboratorium, które odpowiadają za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium, aby usprawnić swoją pracę dzięki doskonałej znajomości programu;
 • osób wykorzystujących Excela do obliczeń matematycznych/statystycznych np. do wykonywania obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, obliczeń symulacyjnych lub automatyzacji.

Podczas szkolenia uczestnik nauczy się jak zaplanować przeprowadzenie automatyzacji tak aby usprawnić wykonywanie codziennych zadań. Jak wykorzystać formanty i zarejestrowane makra, aby wywołać automatyczne obliczenia na analizowanych danych. Dzięki tej wiedzy, tak opracowana aplikacja w MS Excel, może być obsługiwana przez dowolnego użytkownika bez obawy popełnienia przez niego błędu a otrzymane wyniki obliczeń zaprezentowane w ściśle określony wcześniej sposób.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe wraz z arkuszami zadań, dzięki którym szkolenia online mają sprawniejszy przebieg a po szkoleniu zawsze łatwo powrócić do omawianych zagadnień.

Zakres szkolenia:

 • MODUŁ I – Powtórzenie zagadnień poziomu średnio zaawansowanego (1h)
  • Import danych
  • Formuły i funkcje
  • Tabele przestawne
  • Wykresy
 • MODUŁ II – Formuły i funkcje (2h)
  • Obliczenia zależne od wyboru użytkownika
  • Obliczenia zależne od wprowadzonych danych przez użytkownika
 • MODUŁ III – Formanty i ich wykorzystanie (2h)
  • Tryb projektowania
  • Pola edycji
  • Pola wyboru
  • Kalendarz
 • MODUŁ IV – Automatyzacja (2h)
  • Rejestrowanie makr
  • Wykorzystanie makr
  • Planowanie zadań za pomocą makr
 • MODUŁ V – Zadania do samodzielnej pracy (8h)
  • Planowanie procesu automatyzacji
  • Łączenie z zewnętrznym źródłem danych
  • Wykorzystanie funkcji, formuł i tabel przestawnych
  • Użycie formantów
  • Rejestracja potrzebnych makr
  • Automatyczne wywołanie obliczeń

Forma szkolenia: warsztaty Excel

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

 • osób pracujących na co dzień z Excelem podczas pracy biurowej / administracyjnej, chcących poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu oraz poznaniu zaawansowanych funkcji Excela;
 • osób pracujących w laboratorium, które odpowiadają za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium, aby usprawnić swoją pracę dzięki doskonałej znajomości programu;
 • osób wykorzystujących Excela do obliczeń matematycznych/statystycznych np. do wykonywania obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, obliczeń symulacyjnych lub automatyzacji.

Nasz wykładowca: Katarzyna Lepa ekspert z zakresu programowania i analizy danych. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ kierunków Fizyka Medyczna oraz Informatyka Stosowana. Ukończyła studia podyplomowe „Project Manager IT” w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Obecnie pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z dziedziny programowania, algorytmiki oraz zarządzania projektami. Doświadczenie w wykorzystaniu Excela zdobywała pracując w jednym z największych banków w Polsce zajmując się przez wiele lat wsparciem analizy danych i procesów obszaru backoffice.  W pracy wykorzystuje wiele języków programowania m.in. C++, C#, VB, VBA, Java. Ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Excel

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: