Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00-12.00))
Termin szkolenia: 06 marca 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: dosknalenieISO17025_DA05
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 380,00 zł  467,40 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 300,00 zł 369,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie dedykowane dla akredytowanych laboratoriów, które aby spełnić wymaganie kryterialne stają przed potrzebną ustalenia poziomu i częstości udziału w badaniach biegłości. Szkolenie uwzględnia wymagania znowelizowanych dokumentów DA- 05  – data wydania 12.04.2023 (data obowiązywania 12.06.2023) oraz dokumentu EA-4/18 G:2021 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości.

Program:

 1. Omówienie znowelizowanych dokumentów DA – 05 z dnia 12.04 2023 r. oraz EA-4/18 G:2021

W trakcie szkolenia prowadzący omówi wymagania znowelizowanych dokumentów z szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych zmian, przedstawione zostaną argumenty techniczne, które stanowią podstawę dla określania poziomu i częstości udziału w PT. Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie przykładowy sposób dokumentowania ryzyk i szans identyfikowanych przez laboratorium.

 1. Warsztaty z identyfikacji ryzyk i szans związanych z poziomem i częstością uczestnictwa w PT/ILC dla laboratoriów mikrobiologicznych i fizykochemicznych

W drugiej części szkolenia na podstawie przygotowanego scenariusza uczestnicy zdefiniują obszary kompetencji technicznych ustalą poziom i częstość udziału w PT dla badań mikrobiologicznych i badań fizykochemicznych.

Najważniejsze zagadnienia, na które uzyskają Państwo odpowiedź w wyniku szkolenia:

 • Jak zidentyfikować obszary kompetencji technicznych ?
 • Jak ustalić poziom uczestnictwa w badaniach PT?
 • Jak ustalić częstość udziału w badanych PT?
 • Jakie ryzyka rozpatrywać analizując poziom i częstość udziału w PT?
 • Jakie argumenty techniczne należy poddać analizie przed udziałem w PT?
 • Jak wybrać kompetentnego dostawcę badań PT?
 • Jak wybrać odpowiedni program badań biegłości?
 • Jak analizować wyniki badań biegłości?
 • Jakich informacji dostarcza nam raport z badań PT?

Forma szkolenia: warsztaty+ dyskusja + wykład (przykłady z działalności laboratorium)

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie adresowane jest do personelu laboratorium odpowiedzialnego za planowanie procesu potwierdzania ważności wyników zarówno elementów wewnętrznych i zewnętrznych. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla pracowników laboratorium do zadań, których należy identyfikacji obszarów kompetencji, poziomu i częstości udziału PT a także dla tych pracowników, którzy są odpowiedziani za wybór organizatora i programu PT.

Nasz wykładowca: mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: