Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 03 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17043
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 410,00 zł 504,30 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 360,00 zł 442,80 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Znowelizowana polityka Polskiego Centrum Akredytacji – DA-05 dot. uczestnictwa w badaniach biegłości, w sposób jednoznaczny rozróżnia badania biegłości (PT) od porównań międzylaboratoryjnych (ILC), a także stawia konkretne wymagania kompetentnym organizatorom PT w postaci spełnienia wymagań normy ISO/IEC 17043. Organizacja ILC powinna także odbywać się przy spełnieniu właściwych wymagań normy ISO/IEC 17043 z uwzględnieniem wytycznych EA-4/21 INF:2018 „Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów”.

Celem niniejszego szkolenia jest uwypuklenie różnic pomiędzy badaniami biegłości a porównaniami międzylaboratoryjnymi i omówienie w sposób praktyczny, poparty licznymi przykładami, wymagań właściwych  dla kompetentnych organizatorów programów badania biegłości oraz opracowywania i realizacji programów badania biegłości. Szkolenie odkryje także wymagania normy ISO 13528:2015 „Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison” oraz wytyczne dot. organizacji ILC z uwzględnieniem wytycznych EA-4/21 INF:2018.

W trakcie szkolenia prezentowane będą konkretne rozwiązania możliwe do zaimplementowania przy organizacji PT/ILC. Szkolenie to, to także zakres informacji użyteczny dla laboratoriów pozyskujących od zewnętrznych dostawców takie usługi jak PT/ILC, celem zapoznania się z wymaganiami, a w konsekwencji świadomego wyboru organizatorów i możliwości kompleksowej oceny kompetencji tych organizatorów.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie warsztatów będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Co to jest badanie biegłości (PT)?
 • Co to jest porównanie międzylaboratoryjne (ILC)?
 • Czym się różni PT od ILC?
 • Jakie informacje udostępniać klientom aby wykazać się kompetencjami w zakresie organizacji PT / ILC?
 • Jakie wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 należy zaimplementować przy organizacji ILC?
 • Jak opracowywać program PT i co powinien zawierać?
 • Jak oceniać jednorodność i stabilność obiektów PT/ILC?
 • Jakie są procedury wyznaczania wartości przypisanej i jakie podstawowe zasady powinny być stosowane przy ich wyborze?
 • Jakie są wskaźniki do oceny rezultatów działania i o jakich zasadach powinien pamiętać organizator PT/ILC ustalając wskaźnik?
 • Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z PT/ILC?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium odpowiedzialnego za realizację badań biegłości lub porównań międzylaboratoryjnych lecz także dla personelu który realizuje zakupy usług tj. PT i ILC, celem przybliżenia i poznania specyfiki i wymagań normy ISO/IEC 17043 aby jeszcze miarodajniej wybierać i oceniać dostawców tych usług.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: ISO 17043

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: