Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (15 h)
Termin szkolenia: 26-27 czerwca 2023 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania_zasoby
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 1350,00 zł 1660,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 1250,00 zł 1537,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie stanowi zbiór inspiracji, narzędzi i gotowych rozwiązań, jak wykorzystać efektywnie Excela w systemie zarządzania. Celem szkolenia jest pokazanie, jak zapisy utrzymywane w laboratoriach w wersji elektronicznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, można w prosty sposób wykorzystać np. do analiz, przypominania o ważnych terminach, prowadzenia korespondencji seryjnej, po to aby ułatwić i usprawnić prace personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie dokumentacji i zapisów. Wszystko to, przy spełnieniu wymagań normatywnych stawianych laboratoriom, w tym wymagań w zakresie nadzorowania danych i zarządzania informację.

Szkolenie to jest połączeniem:

 • wymagań normy ISO 17025
 • z możliwościami jakie daje nam arkusz kalkulacyjny Excel.

Kurs pokaże jak mądrze i intuicyjnie zaprojektować sposób prowadzenia zapisów w laboratorium, nie ograniczając się tylko do stworzenia tabeli, ale dodatkowo do wykorzystania funkcji Excel, które spowodują automatyzację pracy laboratorium. Szkolenie pokaże, jak raz wpisana informacja może zostać automatycznie wykorzystana m. in. do analiz, śledzenia trendów, przypominania o obowiązujących terminach.

Omawiane zagadnienia:

Na przykładzie wymagań w zakresie wyposażenia i spójności pomiarowej zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów w zakresie wyposażenia i spójności pomiarowej
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego
 • Tworzenie bramek kontrolnych
 • Tworzenie list wyboru
 • Analiza wyników z wzorcowania i sprawdzeń pośrednich w ujęciu graficznym.
 • Raportowanie przekroczeń i problemów
 • Ochrona arkusza / blokowanie komórek

Na przykładzie wymagań w zakresie potwierdzenia ważności wyników zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów z potwierdzenia ważności wyników
 • Tworzenie list wyboru
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego
 • Przenoszenie danych
 • Analiza trendów.
 • Raportowanie przekroczeń i problemów.

Na przykładzie wymagań w zakresie działań korygujących, działań odnoszących się do ryzyk i szans zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów w zakresie narzędzi systemowych
 • Tworzenie baz danych
 • Przenoszenie danych
 • Analiza obszarów wymagających doskonalenia.
 • Tworzenie raportów jako informacji użytecznych do przeglądu zarządzania
 • wysyłać e-mail z całym raportem po naciśnięciu jednego przycisku w Excelu.
 • Tworzenia wykresów

Szkolenie pokaże użyteczne funkcje Excel, na bazie których w sposób analogiczny można zautomatyzować pozostałe zapisy tworzone w laboratorium.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają krok po kroku instruktaż, jak na konkretnych rozwiązaniach, projektować zapisy elektroniczne i wykorzystać potencjał Excel do ich automatyzacji i doskonalenia. Wszystko to z uwzględnieniem wymagań normy w zakresie nadzorowania danych i zarządzania informacją.

Aby móc ćwiczyć prezentowane rozwiązania i projektować formularze do prowadzenia zapisów we własnym laboratorium, każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać własny laptop, na którym będzie zainstalowany podstawowy pakiet Office (Excel). Prezentowane rozwiązania będą na wersji Office 2019, zaleca się dla kompatybilności funkcji posiadanie tej samej wersji oprogramowania.

Forma szkolenia: warsztaty uzupełniane o wykład + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej, warsztatowej z wykorzystaniem laptopów (uwaga – organizator nie zapewnia laptopów – uczestnicy przyjeżdżają ze swoim sprzętem komputerowym.)

Dla kogo dedykowane:

szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który odpowiada za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium i chce uprościć zapisy i przenieść je z wersji papierowej do elektronicznej lub efektywniej wykorzystać zapisy elektroniczne.

Rekomendowane przed szkoleniem odbycie szkoleń/ znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz odbycie uprzednio szkolenia „DOSKONALIMY DOKUMENTACJĘ W LABORATORIUM – PRAKTYCZNY KURS Z ODCHUDZANIA DOKUMENTACJI W LABORATORIUM” (zobacz) lub znajomość przez samokształcenie wiadomości prezentowanych na proponowanym szkoleniu.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

uwaga: organizator nie zapewnia zakwaterowania – szczegóły poniżej w warunkach świadczenia usług

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Kod: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania

kod: SYSTEM ZARZĄDZANIA WG ISO 17025

kod: KURSY INNOWACYJNE LABORATORIUM

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w sali szkoleniowej w centrum Warszawy (przy Alejach Jerozolimskich 81), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem lub materiały udostępnione podczas szkolenia, dodatkowe pliki warsztatowe (EXCEL, Word), zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Polecamy poszukiwania noclegu w okolicy sali szkoleniowej, która mieści się przy Alejach Jerozolimskich 81, po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia, że szkolenie odbędzie się we wskazanym terminie.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: