Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 12-13.06.2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: innowacyjne laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 900,00 zł 1107,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium. Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie stanowi zbiór inspiracji, narzędzi i gotowych rozwiązań, jak wykorzystać efektywnie Excela w systemie zarządzania.

Celem szkolenia jest pokazanie, jak zapisy utrzymywane w laboratoriach w wersji elektronicznej z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel, można w prosty sposób wykorzystać np. do analiz, przypominania o ważnych terminach, prowadzenia korespondencji seryjnej, po to aby ułatwić i usprawnić prace personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie dokumentacji i zapisów. Wszystko to, przy spełnieniu wymagań normatywnych stawianych laboratoriom, w tym wymagań w zakresie nadzorowania danych i zarządzania informację.

Szkolenie to jest połączeniem:

 • wymagań normy ISO 17025
 • z możliwościami jakie daje nam arkusz kalkulacyjny Excel.

Kurs pokaże jak mądrze i intuicyjnie zaprojektować sposób prowadzenia zapisów w laboratorium, nie ograniczając się tylko do stworzenia tabeli, ale dodatkowo do wykorzystania funkcji Excel, które spowodują automatyzację pracy laboratorium.

Szkolenie pokaże, jak raz wpisana informacja może zostać automatycznie wykorzystana m. in. do analiz, śledzenia trendów, przypominania o obowiązujących terminach.

Program – omawiane zagadnienia:

Na przykładzie wymagań w zakresie wyposażenia i spójności pomiarowej zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów w zakresie wyposażenia i spójności pomiarowej
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego
 • Tworzenie bramek kontrolnych
 • Tworzenie list wyboru
 • Analiza wyników z wzorcowania i sprawdzeń pośrednich w ujęciu graficznym.
 • Raportowanie przekroczeń i problemów
 • Ochrona arkusza / blokowanie komórek

Na przykładzie wymagań w zakresie potwierdzenia ważności wyników zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów z potwierdzenia ważności wyników
 • Tworzenie list wyboru
 • Wykorzystanie formatowania warunkowego
 • Przenoszenie danych
 • Analiza trendów.
 • Raportowanie przekroczeń i problemów.

Na przykładzie wymagań w zakresie auditu wewnętrznego, działań korygujących, działań odnoszących się do ryzyk i szans zostanie omówione m.in.:

 • Tworzenia formularzy do utrzymywania zapisów w zakresie narzędzi systemowych
 • Tworzenie baz danych
 • Przenoszenie danych
 • Analiza obszarów wymagających doskonalenia.
 • Tworzenie danych wejściowych do przeglądu zarządzania
 • wysyłać e-mail z całym raportem po naciśnięciu jednego przycisku w Excelu.
 • Tworzenia wykresów

Szkolenie pokaże użyteczne funkcje Excel, na bazie których w sposób analogiczny można zautomatyzować pozostałe zapisy tworzone w laboratorium.

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają krok po kroku instruktarz, jak na konkretnych rozwiązaniach, projektować zapisy elektroniczne i wykorzystać potencjał Excel do ich automatyzacji i doskonalenia. Wszystko to z uwzględnieniem wymagań normy w zakresie nadzorowania danych i zarządzania informacją.

UWAGA:

Aby móc ćwiczyć na bieżąco w trakcie szkolenia prezentowane rozwiązania i projektować formularze do prowadzenia zapisów we własnym laboratorium, każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać dodatkowy komputerem / dzielony monitor na którym będzie zainstalowany podstawowy pakiet Office (Excel) – (na jednym komputerze/ monitorze wyświetlane szkolenia, na drugim ćwiczenie prezentowanych rozwiązań).

Prezentowane rozwiązania będą na wersji Office 2019, zaleca się dla kompatybilności funkcji posiadanie tej samej wersji oprogramowania.

Forma szkolenia: warsztaty uzupełniane o wykład + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

 • szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który odpowiada za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium i chce uprościć zapisy i przenieść je z wersji papierowej do elektronicznej lub efektywniej wykorzystać zapisy elektroniczne.

Rekomendowane odbycie uprzednio szkolenia „DOSKONALIMY DOKUMENTACJĘ W LABORATORIUM – PRAKTYCZNY KURS Z ODCHUDZANIA DOKUMENTACJI W LABORATORIUM” / ewentualnie inne szkolenia z zakresu doskonalenia dokumentacji wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium

Kod: innowacyjne szkolenia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: