Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00 – 14.00))
Termin szkolenia: 29 września 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Środowisko pracy
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 470,00 zł 578,10 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem kursu jest przedstawienie wymagań znowelizowanych norm: PN-Z-04507 oraz PN-Z-04508 w zakresie pobierania próbek i oznaczania stężenia czynników pyłowych w powietrzu środowiska pracy.

Program szkolenia:

  • Pojęcia aerozolu i pyłu, frakcji wdychalnej i respirabilnej
  • Wymagania nowych norm PN-Z-04507-2022-05 oraz PN-Z-04508-2022-05:

– zasada metody

– wyposażenie pomiarowe

– przygotowanie i pobieranie próbek

– transport i przechowywanie próbek

– wykonanie oznaczenia

– obliczenie wyników

– wyznaczenie granicy oznaczalności i wykrywalności

– zawartość sprawozdania z badań

  • Elementy weryfikacji/walidacji metody badawczej
  • Szacowanie niepewności metody badawczej
  • Potwierdzanie ważności wyników

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego pracownika laboratorium wykonującego badania czynników pyłowych w powietrzu na stanowisku pracy, ze szczególnym wskazaniem personelu odpowiedzialnego za nadzorowanie kompetencji technicznych laboratorium. Zapraszamy pracowników laboratoriów którzy planują lub chcieliby rozszerzyć swoje doświadczenie o pracę w laboratoriach/ pracowniach środowiska pracy.

Nasz wykładowca:

auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, ekspert w zakresie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych w środowisku pracy, szkoleniowiec i trener.

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Karierę w obszarze badań w środowisku pracy rozpoczynał wiele lat temu w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, następnie kompetencje zdobywał i rozwijał w kolejnych laboratoriach wykonujących badania w środowisku pracy. Zajmował się m. in. opracowywaniem i wdrażaniem nowych metod badawczych, weryfikacją i walidacją tych metod oraz szacowaniem niepewności.

Obecnie pracownik Inspekcji Sanitarnej, Kierownik Techniczny w zakresie badań i pomiarów w środowisku pracy w trzech laboratoriach, współpracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz krajowej jednostki akredytującej, właściciel firmy współpracujący z MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Środowisko pracy

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: