Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (9.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 24 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: (DPL/GLP) Dobra praktyka laboratoryjna
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jako systemu zarządzania jakością.

W trakcie spotkania będą omówione zasady DPL (ang. Good Laboratory Practice GLP) oraz wymagania związane z wdrożeniem i utrzymaniem certyfikatu oraz spełnianiu wymagań systemowych w świetle obowiązujących wymagań prawnych w laboratorium badawczym/ wzorcującym oraz we wszystkich laboratoriach wykonujących badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełnienia tych kryteriów – zobowiązanych prawnie do stosowania GLP.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych wdrożeniem i utrzymaniem systemu jakości w obszarze badania bezpieczeństwa substancji chemicznych.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Dobra Praktyka Laboratoryjna (DPL) – podstawowe pojęcia i zakres stosowania.
 2. Wymagania prawne związane z DPL.
 3. Zasady DPL.
 4. Organizacja Jednostki Badawczej – kluczowe osoby i ich rola w systemie.
 5. Program Zapewnienia Jakości rola Jednostki Zapewnienia Jakości w prawidłowym działaniu systemu.
 6. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej.
 7. Nadzór nad aparaturą, materiałami i odczynnikami.
 8. Dokumentacja w systemie oraz sposób prowadzenia zapisów.
 9. Archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
 10. Inspekcje w Dobrej Praktyce Laboratoryjnej, sposoby prowadzenia kontroli i weryfikacji spełniania zasad DPL.
 11. Podsumowanie i zakończenie.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą, Kierowników ds. Jakości, Kierowników Badań, Kierowników technicznych, pracowników laboratoriów i wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem i utrzymywaniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Na szkolenie zapraszamy również pracowników laboratoriów badawczych, które chcą wprowadzić DPL do rutynowych badań żeby potwierdzić bezpieczeństwo (ekotoksyczne itp.) nowych substancji wykorzystywanych jako substancje czynne do kosmetyków, suplementów, pestycydów, leków itp.

Forma szkolenia: wykłady, analiza przykładów, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia warsztatowe dotyczące tworzenia procedur w DPL oraz organizacji jednostki badawczej i nadzoru nad badaniami, pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia (praktyczne) oraz audytor wewnętrzny – między innymi ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów wewnętrznych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

materiały szkoleniowe:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów.

Kod: GLP / DPL

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: