Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h)
Termin szkolenia: 10 listopada 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: GMP – Dobra Praktyka Wytwarzania
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz Farmaceutycznego Systemu Jakością. W trakcie spotkania będą omówione zasady GMP (DPW) oraz wymagania związane z wdrożeniem i utrzymaniem certyfikatu oraz spełnianiu wymagań systemowych w świetle obowiązujących wymagań prawnych, a także wymagań i obowiązków Osoby Wykwalifikowanej oraz Kierownictwa Wytwórni.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych wdrożeniem i utrzymaniem systemu jakości w obszarze badań produktów leczniczych.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Dobre Praktyki Produkcyjne w Polsce i na świecie
 • Rozwój wymagań GMP
 • Zależności pomiędzy ICH Q10 i wymaganiami GMP oraz standardami ISO
 • System Zapewnienia Jakości –cel i zadania
 • Elementy Farmaceutycznego Systemu Jakości
 • Wymagania jakim winien odpowiadać Farmaceutyczny System Jakości
 • Podstawowe wymagania Kontroli Jakości
 • Doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości
 • Zarządzanie polityką jakości
 • Wymagania dotyczące dokumentacji
 • Wymagania dotyczące higieny i środowiska
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji i kompetencji personelu
 • Odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej
 • Proces kontroli zmian zgodnie z wymaganiami GMP

Forma szkolenia: wykłady, analiza przykładów, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia warsztatowe związane z wybranymi zagadnieniami DPW, pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie skierowane jest do pracowników laboratoriów wykonujących badania produktów leczniczych oraz dla osób rozpoczynających karierę zawodową, dla których stanowiło będzie doskonałe przygotowanie do pracy w systemie GMP. Szkolenie wskazywać będzie na najważniejsze wymagania związane ze spełnianiem wymagań jakościowych i prawnych podczas badań i analiz produktów leczniczych.

Dla osób, które już pracują w systemie GMP, szkolenie będzie stanowiło uporządkowanie wiedzy i spełniać będzie założenia szkolenia przypominającego.

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia (praktyczne) oraz audytor wewnętrzny – między innymi ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów wewnętrznych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: GMP  – Farmacja

kod: FARMACJA

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: