Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7h)
Termin szkolenia: 27 września 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Analityka w Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób nie posiadających doświadczenia w pracy laboratoryjnej lub osób z niewielkim doświadczeniem pracy w chemicznym lub fizykochemicznym laboratorium badawczym, chcących doskonalić swoje umiejętności w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem ilościowych metod instrumentalnych.

Szkolenie stanowi III część cyklu szkoleń z zakresu ANALITYKI OD PODSTAW. Cykl składa się z 3 szkoleń, które wzajemnie się uzupełniają, ale każde z nich stanowi odrębne szkolenie. Możliwy jest udział jednego uczestnika w całym cyklu szkoleniowym lub tylko w wybranej części.

Warto zobaczyć:

ANALITYKI OD PODSTAW 1 (zobacz)

ANALITYKI OD PODSTAW 2 (zobacz)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Omówienie podstaw teoretycznych instrumentalnych metod analitycznych:
 • elektrochemicznych,
 • spektroskopowych,
 • chromatograficznych.
 1. Podstawowe czynności pomiarowe i techniki pracy w ilościowym oznaczaniu danych parametrów metodami instrumentalnymi stosowanymi w analizie próbek środowiskowych wraz z zasadami poprawnego wykonywania badań i wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej.
 2. Selektywność metod badawczych. Sposoby kontrolowania i/lub eliminowania czynników przeszkadzających w instrumentalnych metodach ilościowych.
 3. Działania mające na celu zwiększenie selektywności metod instrumentalnych dla próbek o różnych matrycach.
 4. Przykładowe źródła i rodzaje błędów pojawiających się podczas oznaczeń ilościowych wykonywanych danymi metodami instrumentalnymi.
 5. Wyznaczanie i wyrażanie wyniku analizy ilościowej w metodach instrumentalnych.
 6. Metody kalibracji w oznaczeniach ilościowych z wykorzystaniem metod instrumentalnych.
 7. Wyznaczanie zawartości / stężeń parametrów oznaczanych ilościowo metodami instrumentalnymi – wybrane przykłady oznaczeń.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych lub fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu prowadzenie badań z wykorzystaniem metod instrumentalnych, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

kod: ANALITYKA – ANALIZY KLASYCZNE I INSTRUMENTALNE

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: