Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 05 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: metody klasyczne_AW
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności, posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań z wykorzystaniem metod klasycznych wraz z prowadzeniem bieżącej kontroli jakości w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

1. Omówienie podstaw teoretycznych klasycznych metod  analitycznych:

 • miareczkowych,
 • wagowych,
 • spektrofotometrycznych,
 • elektrochemicznych,
 • potencjometrycznych,
  ilościowego oznaczania danych parametrów stosowanych w analizie próbek środowiskowych wraz z zasadami poprawnego wykonywania badań i wykorzystaniem wiedzy teoretycznej w praktyce laboratoryjnej.

2. Sposoby przeliczania stężeń i przygotowania roztworów do wykonania krzywych kalibracyjnych oraz odzysków.

3. Selektywność metod badawczych. Sposoby kontrolowania czynników przeszkadzających.

4. Działania mające na celu zwiększenie selektywności metod badawczych dla próbek o różnych matrycach.

5. Zapewnianie jakości a kontrola jakości badań.

6. Elementy zapewniania jakości wykonywanych analiz.

7. Istota bieżącej kontroli jakości badań rutynowo wykonywanych w laboratorium.

8. Wyznaczanie kryteriów oceny wyników bieżącej kontroli jakości.

9. Wykorzystywanie wzorców, materiałów odniesienia oraz próbek rzeczywistych do realizacji programów wewnętrznej kontroli jakości jako elementu potwierdzenia ważności wyników badań.

10. Ocena wyników wewnętrznej kontroli jakości badań oraz ich wykorzystywanie do ponownej weryfikacji / walidacji metod analitycznych

Szkolenie dedykowane dla:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu prowadzenie badań z wykorzystaniem metod klasycznych wraz z prowadzeniem bieżącej kontroli jakości, a posiada niewielkie doświadczenie w tym zakresie lub chce doskonalić swoje umiejętności.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne
  Kod: Laboratoria środowiskowe_fizykochemia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium:

Niestety szkolenie już się odbyło i dalsza rejestracja nie jest możliwa. Proszę sprawdzić ponownie za jakiś czas.