Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00 – 15.30))
Termin szkolenia: 09 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 370,00 zł 455,10 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie w sposób praktyczny i znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania.

W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę zobrazowaną konkretnymi przykładami jak planować audity wewnętrzne i jak dokumentować programy audytów.

Szkolenie pokaże także jak w sposób prosty i praktyczny podejść do przeglądu zarządzania aby był on przydatny i skuteczny.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jakie zmiany w zakresie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania wprowadziła „nowa” norma?
 • Jak planować audity wewnętrzne?
 • Jak często muszą być przeprowadzane audity wewnętrzne?
 • Czy audity wewnętrzne muszą obejmować wszystkie wymagania normy i metody badań/wzorcowań/pobierania próbek?
 • Czym się kierować przy wyborze obszarów do auditu?
 • Jak opracować program audytów i co powinien zawierać?
 • Jak określić wymagania kompetencyjne dla auditorów wewnętrznych?
 • Jakie są cele auditu wewnętrznego?
 • Jakie są metody auditu? (w tym – planowanie auditów zdalnych w formie przeglądu dokumentacji).
 •  Czemu służy przegląd zarządzania?
 • Jak wykorzystać przegląd zarządzania do doskonalenia działalności laboratoryjnej?
 • Jak przygotować dane wejściowe do przeglądu?
 • Jak powinien przebiegać przegląd zarządzania?
 • Jak udokumentować dane wyjściowe z przeglądu?

Wartość dodana:

Materiały ze wspólnych ćwiczeń (z zastrzeżeniem, że nie są to autoryzowane materiały szkoleniowe, tylko wynik pracy uczestników i nie należy interpretować je jako wytyczne) będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Forma szkolenia: wykład + ćwiczenia i przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

Szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium odpowiedzialnego za zarządzanie programem audytów wewnętrznych oraz planujących przeglądy zarządzania. Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia posiadali już wstępną wiedzę z zakresu wymagań znowelizowanej normy za sprawą odbytych szkoleń lub samokształcenie.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Aktualnie, doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystuje w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: norma 17025_wymagania dotyczące systemu zarządzania

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: