Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14h h (2* 8.00-15.00))
Termin szkolenia: 03-04.07.2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Metrologia
Symbol szkolenia: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji praktycznych i niezbędnych informacji teoretycznych oraz przygotowanie merytorycznie w zakresie zagadnień metrologicznych w laboratorium oraz realizacji procesu nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratoriach z zachowaniem spójności wyników pomiarów oraz nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i utrzymywania kompleksowego procesu eksploatowania i nadzorowania wyposażenia pomiarowego w laboratorium w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumentów jednostki akredytującej.

Program szkolenia:

Zagadnienia teoretyczne:

 • Podstawowe, niezbędne pojęcia metrologiczne wraz z przykładami w kontekście nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie realizacji procesu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Specyfikacja oraz czas życia przyrządu pomiarowego;
 • Procedura nadzoru nad wyposażeniem;
 • Wymagania prawne w odniesieniu do wyposażenia pomiarowego;
 • Programy wzorcowań i sprawdzeń;
 • Wzorcowanie – podstawowe cechy wzorcowania, zakres i wybór dostawcy wzorcowania, kryteria akceptacji dla wyników wzorcowania;
 • Analiza i wykorzystanie wyników zawartych w świadectwie wzorcowania;
 • Stwierdzenie zgodności wyników wzorcowania z przyjętymi kryteriami akceptacji,
 • Analiza trendów (dryf przyrządów);
 • Sprawdzenia okresowe i sprawdzenia przed użyciem wyposażenia;
 • Realizacja programów sprawdzeń okresowych;
 • Instrukcje sprawdzeń okresowych (SOP);
 • Kryteria akceptacji podczas sprawdzeń;
 • Sprawdzanie wyposażenia pomiarowego (na wybranych przykładach);
 • Kontrola towarów paczkowanych (KTP) wymagania prawne i procedury kontroli.

Zagadnienia warsztatowe:

 • Analiza przykładowej procedury nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym;
 • Analiza świadectw wzorcowania pod względem formalnym;
 • Analiza świadectw wzorcowania pod względem merytorycznym – analiza przykładowych wyników wzorcowania;
 • Przygotowanie specyfikacji, zakup, kwalifikacja i eksploatacja przyrządu pomiarowego;
 • Omówienie przykładowych instrukcji sprawdzania i określenia kryteriów dla wybranego wyposażenia pomiarowego;
 • Identyfikacja dowodów wykonania czynności metrologii prawnej;
 • Analiza wyników wzorcowania (zapisów ze świadectw wzorcowania);
 • Wzorcowania wewnętrzne – omówienie doboru punktów pomiarowych na wybranych przykładach;
 • Przykłady kontroli produktów zgodnie z wymaganiami Ustawy o kontroli towarów paczkowanych.

Forma szkolenia: wykłady wprowadzające, warsztaty, dyskusje oraz pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

adresaci szkolenia to pracownicy laboratoriów wszystkich specjalności, pracownicy odpowiedzialni w laboratoriach za nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, personel kierowniczy laboratorium, pracownicy, którzy są odpowiedzialni i/lub wykonują bezpośrednio czynności związane z nadzorem nad wyposażeniem pomiarowym (adiustacja, sprawdzenia okresowe i przed użyciem, wzorcowania wewnętrzne) opracowują wyniki pomiarów.

Nasz wykładowcaAndrzej Hantz, ostatnie lata zawodowo związany z Głównym Urzędem Miar gdzie obecnie kieruje Zakładem Mechaniki i Akustyki, wcześniej Samodzielnym Laboratorium Masy GUM. Pełnił również funkcję Dyrektora Generalnego. Wcześniej związany z firmą RADWAG gdzie pracował na stanowiskach Kierownika Laboratorium Pomiarowego a następnie Dyrektora Centrum Metrologii. Auditor wiodący ISO 9001:2015 oraz Auditor ISO/IEC 17025. Trener, szkoleniowiec: prowadzi szkolenia z zakresu metrologii oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: norma 17025_zasoby

Kod: metrologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: