Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14h)
Termin szkolenia: 15 – 16 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 750,00 zł 922,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 650,00 zł 799,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium. W sposób praktyczny zostanie zobrazowany proces akredytacji oraz omówione działania niezbędne w zakresie przygotowania się laboratorium do tego procesu, chronologii działań związanych z wdrażaniem systemu zarządzania oraz  newralgicznych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz innych wymagań akredytacyjnych, niezbędnych do określenia na etapie wdrażania systemu zarządzania.

W zakresie szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z:

 1. procesem akredytacji, a w szczególności z:
 • Cel akredytacji laboratoriów,
 • Wymagania akredytacyjne,
 • Cel, zakres i przebieg audytów Polskiego Centrum Akredytacji,
 • Etapy przygotowania laboratorium do akredytacji,
 • Jak wnioskować o akredytację, w tym omówienie kompletnego wniosku o akredytację i zasad jego przygotowania,
 1. wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i ich ogólną interpretacją w zastosowaniu w różnych obszarach działalności laboratorium, a w szczególności z:
 • Procesy w laboratorium badawczym;
 • Bezstronność działania laboratorium;
 • Poufność informacji;
 • Struktura organizacji i struktura organizacyjna laboratorium;
 • Personel laboratorium
 • Wymagania dotyczące zasobów i procesu
 • System zarządzania – nowe podejście w zarządzaniu laboratorium
 • Dokumentacja systemu zarządzania
 1. podejściem do wdrażania w działalności laboratorium wybranych elementów procesów i wymagań technicznych poprzez prezentację praktycznych rozwiązań.

Biorąc udział w szkoleniu:

 • zapoznasz się z wymaganiami akredytacyjnymi, dzięki czemu łatwiej opracujesz zakres prac, które należy wykonać w celu wdrożenia w laboratorium systemu zarządzania;
 • zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz innymi wymaganiami akredytacyjnymi, dzięki czemu lepiej przygotujesz zespół do procesu akredytacji;
 • poznasz interpretacje istotnych wymagań akredytacyjnych, co znacząco zoptymalizuje działania w laboratorium.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, planującego wdrożyć lub będącego w trakcie wdrażania systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02..

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: