Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))

Termin szkolenia: 05 września 2022 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz doskonalenie praktycznych umiejętności konstruowania programów potwierdzania ważności wyników.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź oraz zakres merytoryczny:

 1. Czy monitorowanie personelu to element procesu potwierdzania ważności wyników?
 2. Jak monitorować kompetencje personelu?
 3. Jakie wymagania kryteria powinno sformułować laboratorium w celu upoważnienia personelu do poszczególnych działalności mających wpływ na realizowane badania?
 4. W jaki sposób nadzorować wyposażenie wykorzystywane w badaniach mikrobiologicznych tj waga, szafy termostatyczne, pipety itp.?
 5. Czy należy kontrolować a jeśli tak to w jaki sposób materiały pomocnicze?
 6. Jak zapewnić spójność pomiarową w badaniach mikrobiologicznych z uwzględnieniem wymagań DA-06?
 7. Z jaka częstotliwością i w jakim zakresie należy kontrolować podłoża mikrobiologiczne?
 8. Jak analizować wyniki próbek powtórzonych w warunkach powtarzalności i precyzji pośredniej.
 9. Jak postąpić w przypadku uzyskania negatywnego wyniku próbki kontrolnej?
 10. Jak analizować karty kontrolne?
 11. Kiedy wyznaczać nowe kryteria oceny?
 12. Jak przygotować program PT z uwzględnieniem wymagań DA-05?

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładów przygotowanych przez eksperta. Prezentacja materiałów oraz ćwiczeń w plikach EXCELA – które po szkoleniu zostaną wysłane do uczestników.

Szkolenie dedykowane dla: szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki żywności i wody w laboratoriach mikrobiologicznych który jest odpowiedzialny za konstruowanie, realizowanie oraz analizę procesu potwierdzania ważności wyników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar). Uczestnik widzi i słyszy “na żywo” wykładowcę oraz widzi prezentacę. Komunikacja tj. pytania do wykładowy zadawane na bieżąco na czacie.
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu laboratoriach który  jest odpowiedzialny za proces obsługi klienta a także dla personelu sporządzającego, autoryzującego sprawozdania z badań.

Nasz wykładowca:

Marta Tytko – auditor, ekspert w zakresie systemów zarządzania jakością wg norm ISO/IEC 9001, ISO/IEC 22000 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek z powierzchni  oraz  pobierania próbek wody.

Umiejętności praktyczne wdrażania systemów zarządzania jakością zdobyła poprzez udział
w projektach wdrożeniowych, konsultacjach oraz w procesach auditowania.  Absolwentka wydziału Biologii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Obecnie kierownik Laboratorium Badania Żywności odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne.

Wieloletni szkoleniowiec z zakresu ww. norm, procesu auditowania innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarządzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Niestety szkolenie już się odbyło i dalsza rejestracja nie jest możliwa. Proszę sprawdzić ponownie za jakiś czas.