Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (12 h (9.00-15.00))
Termin szkolenia: 23-24.09.2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Szacowanie niepewności
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 790,00 zł 971,70 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Szacowanie niepewności pomiaru

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

 1. Podstawy użytecznej statystyki matematycznej
 2. Szacowanie niepewności pomiaru w analizach jakościowych i ilościowych – definicje
  • Wpływ niepewności pomiaru na jakość wyniku
  • Metody szacowania niepewności pomiaru:
   • bottom-up – „od szczegółu do ogółu” – uwzgledniająca poszczególne elementy wpływające na złożoną niepewność pomiaru
   • fitness-for-purpose – w oparciu o zależność matematyczną między wynikiem pomiaru i wartościami mierzonymi
   • top-down – „od ogółu do szczegółu” – wykorzystująca głównie precyzję otrzymanych wyników
   • w oparciu o wyznaczone parametry walidacyjne,
  • Tworzenie budżetu niepewności
  • Przykłady szacowania niepewności.

Zajęcia prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej. Po wstępie teoretycznym – wyjaśnienie podstawowych pojęć, przedstawienie algorytmów postępowań, uczestnicy konsultacji będą rozwiązywali przykłady obliczeniowe (wykorzystanie programu Excel). Przykłady te będą obejmowały praktyczne ćwiczenia o zwiększającym się poziomie trudności – od zagadnień podstawowych do coraz bardziej skomplikowanych.

Forma szkolenia: wykładowo – warsztatowa

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów chemicznych, analitycznych, kierowników kontroli jakości.

Nasz wykładowca:

prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Walidacja/weryfikacja

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: