Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: jednodniowe (6h (9.00-15.00))
Termin szkolenia: 15 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: pozyskiwanie środków finansowych
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 450,00 zł 553, 50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie ma odpowiedzieć na pytania jak, gdzie i kiedy aplikuje się o granty krajowe, a także na co zwrócić uwagę podczas ich realizacji.

Jak odnaleźć się w świecie pozyskiwania grantów? Jak skutecznie budować konsorcja ? Jak nie zdemotywować się pod natłokiem informacji?

Zagadnienia merytoryczne /Najważniejsze zagadnienia na jakie znajdą Państwo odpowiedź w ramach szkolenia:

Wykład:

 • Poszukiwania informacji o finansowaniu krajowym
 • Krajowe instytucje finansujące projekt
 • Jak skonstruować umowę konsorcjum
 • Ocena wniosku i odwołanie się od oceny
 • Umowa projektowa
 • Na co zwrócić uwagę podczas realizacji projektu- raportowanie
 • Audyt

Warsztat:

Opracowanie przykładowego wniosku w wybranym przez uczestników systemie

  • Zapoznanie się z regulaminem konkursu
  • Analiza kategorii kosztowych
  • Przygotowanie budżetu
  • Utworzenie wniosku w systemie
  • Obsługa systemu

Forma szkolenia: wykład  + warsztaty + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy przygotowaniu aplikacji projektowych do konkursów finansujących działalność B+R ze środków krajowych.

Nasz wykładowca: mgr inż. Katarzyna Skorupa – ekspert z zakresu realizacji oraz rozliczania grantów/ projektów. Z wykształcenia chemik oraz magister inżynier na kierunku – Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia studiów interdyscyplinarnych, UAM, Politechniki Łódzkiej i WAT. Obecnie w pracy zawodowej na uczelni zajmuje się m.in. nawiązywaniem i koordynowaniem współpracy z partnerami naukowymi i biznesowymi dotyczącej realizacji prac B+R, pisaniem wniosków o granty naukowe, rozliczaniem projektów. Wcześniej związana z laboratorium badawczym gdzie pełniła funkcje Kierownika ds. technicznych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: