Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 13 listopada 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest przedstawienie wymagań obowiązujących dokumentów odniesienia tj. normy PN-EN ISO 17025:2018-02, normy PN-EN ISO 7218,
PN-EN ISO 11133, PN-EN ISO 13843, PN-EN ISO 29201. W trakcie szkolenia zaprezentowany zostanie algorytm postępowania w procesie wdrażania ilościowych metod mikrobiologicznych zarówno w zakresie zasobów jaki i procesów. .

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jak kompetencje powinien posiadać personel do wykonywania ilościowych badań mikrobiologicznych?
 2. Kto może autoryzować sprawozdania z badań?
 3. Jak monitorować warunki środowiskowe w laboratorium badania wody.
 4. Jak nadzorować wyposażenie poprawność funkcjonowania szaf termostatycznych, termometrów, łaźni wodnej?
 5. Jak sprawdzać filtry membranowe?
 6. Jak opracować plan weryfikacji metody, jakie cech charakterystyczne metody wyznaczyć?
 7. Jakie kryterium oceny przyjąć w odniesieniu do wyznaczonych cech?
 8. jak wybrać sposób oceny niepewności pomiaru podejście globalne czy składowe?
 9. Jak przygotować program potwierdzania ważności wyników.
 10. Jak określić zasady oceny uzyskiwanych wyników?
 11. Jakie zapisy są niezbędne w procesie przeglądu ofert, zleceń i umów w odniesieniu do mikrobiologicznych metod ilościowych.
 12. Jak powinno zostać skonstruowane sprawozdanie z badań?

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu wykonującego badania mikrobiologiczne próbek wody. Szkolenie koncertuje się na przedstawieniu krok po kroku niezbędnych do realizacji zadań, które pozwolą laboratorium skutecznie wdrożyć mikrobiologiczne ilościowe metody badawcze.  W trakcie szkolenie zostaną przedstawione przykładowe dyspozycje systemowe oraz zapisy niezbędne do potwierdzenia prawidłowości działania.

Forma szkolenia: wykład, praca w oparciu o arkusz kalkulacyjny w odniesieniu do procesu weryfikacji i oceny niepewności, prezentacji przykładowych zapisów (praca w oparciu o przykładowe formularze.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowcamgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: