Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00-15.30))
Termin szkolenia: 18 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Walidacja
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 490,00 zł 602,70 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest omówienie procesu walidacji i weryfikacji metod chromatograficznych oraz zagadnień związanych z budżetem niepewności i oceną niepewności na przykładach metod stosowanych w laboratoriach.

Podczas szkolenia omówione zostaną:

  1. Podstawy metod chromatograficznych.
  2. Wykorzystanie metod chromatograficznych w laboratorium.
  3. Walidacja i weryfikacja metody chromatograficznej – plan.
  4. Etapy postępowania w trakcie procesu walidacyjnego/weryfikacyjnego metody.
  5. Parametry wyznaczane podczas etapu walidacji/weryfikacji metody.
  6. Podstawowe pojęcia ze statystyki stosowane w laboratorium.
  7. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do oceny niepewności.
  8. Wytyczne European co-operation for Accreditation (EA) dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych, przewodników oraz innych dokumentów związanych.
  9. Typy i rodzaje niepewności – niepewność typu A i typu B, niepewność standardowa, względna, całkowita i rozszerzona.
  10. Budżet niepewności, schemat postępowania, równania modelowe oraz diagramy przyczynowo – skutkowe.
  11. Ocena niepewności na przykładach metod stosowanych w laboratorium.
  12. Raport z walidacji.

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie jest dedykowane wszystkim zaangażowanym w walidację i weryfikację metod chromatograficznych, zarówno pracujących w laboratoriach komercyjnych, jak i niekomercyjnych, akredytowanych i nieakredytowanych, którzy są odpowiedzialni za przeprowadzenie procesów opracowania oraz walidacji/weryfikacji metod chromatograficznych.

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia praktyczne oraz audytorskie, między innymi wg wymagań ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów, a także wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Walidacja

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 3-2 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: