Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (12 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 17-18.06.2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Wdrażanie metod w laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 790,00 zł 971,70 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Walidacja/ weryfikacja metod, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników – istny układ naczyń połączonych. Kurs z podstaw wdrażania metod w laboratorium.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Walidacja/ weryfikacja metod, ocena niepewności pomiaru oraz potwierdzenie ważności wyników, to trzy, podstawowe działania związane z wdrożeniem metody wynikające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Elementy, które w sposób nierozerwalny są ze sobą powiązane i wzajemnie zależne. To jednak przede wszystkim, także trzy działania, dzięki którym laboratorium zyskuje praktyczną wiedzę na temat cech charakterystycznych swojej metody i projektuje działania aby monitorować czynniki newralgiczne dla jej prawidłowego działania – generowania ważnych wyników.

Celem szkolenia jest praktyczne zobrazowanie celu każdego z działań wdrażania metody, pokazania ich sensu i znaczenia dla prawidłowego wdrożenia i właściwego zaprojektowania kolejnych działań.

Szkolenie w sposób szczegółowy, praktyczny i użyteczny ponieważ poprzez przykładowe zapisy, omawia:

 • czym jest walidacja metody, po co musimy ją robić i dlaczego warto ją przeprowadzić,
 • czym jest weryfikacja metody, po co musimy ją robić i dlaczego warto ja przeprowadzić,
 • czym różni się walidacja od weryfikacji,
 • jak zaprojektować proces walidacji, jakie parametry metody ocenić, jakie przyjąć dla nich kryteria, jakie zastosować techniki walidacji oraz jakie zapisy z walidacji sporządzić, aby były czytelne, jasne, logiczne i dawały odpowiedź na cel jej realizacji,
 • jak przeprowadzić proces weryfikacji, skąd wiedzieć jakie parametry ocenić i jakie przyjąć dla nich kryteria, oraz jakie zapisy z weryfikacji sporządzić, aby były czytelne, jasne, logiczne i dawały odpowiedź na cel jej realizacji,
 • co to jest potwierdzenie ważności wyników,
 • na czym polegają działania w ramach potwierdzenia ważności wyników, jak je realizować i dokumentować oraz jakie informacje zwrotne otrzymujemy z ich realizacji,
 • skąd wziąć kryteria dla monitorowanych parametrów,
 • jak prowadzić zapisy z potwierdzenia ważności wyników, aby uzyskiwać miarodajne informacje o metodzie.

W trakcie szkolenia, uczestnikom szkolenia prezentowane będą przykładowe, gotowe rozwiązania możliwe do zastosowania w laboratorium.

Wszystkie dodatkowe, prezentowane materiały zostaną przekazane uczestnikom jako „wartość dodana” ze szkolenia.

W wyniku szkolenia uczestnicy otrzymają kompleksową wiedzę wraz z przykładowymi rozwiązaniami, umożliwiającymi implementację informacji i rozwiązań do wdrożenia od podstaw lub doskonalenia w zakresie walidacji/ weryfikacji metody, oceny niepewności pomiaru, potwierdzenia ważności wyników.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + analiza przykładów

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie przeznaczone jest dla personelu laboratoriów (badawczych i wzorcujących) odpowiedzialnych za wdrażanie metod i nadzorowanie metod w laboratorium. Szkolenie jako kurs podstawowy omawia idee i ogólne zasady wykorzystywane we wdrażaniu metod, stąd kurs będzie źródłem informacji dla każdego laboratorium, bez względu na dziedzinę realizowanych badań.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: