Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (15 h)
Termin szkolenia: 11 – 12 października 2022 r.

Miejsce szkolenia: Warszawa

Symbol szkolenia: norma 17025_środowisko ogólne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 1300,00 zł 1599,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 1200,00 zł 1476,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych chcących doskonalić swoje umiejętności posiadających, na poziomie podstawowym, już wcześniejsze doświadczenie w zakresie walidacji / weryfikacji metod badawczych oraz oceny niepewności pomiarów w laboratoriach badających próbki wód i ścieków  pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Omawiane zagadnienia:

 1. Wymagania w zakresie procesu walidacji / weryfikacji metod badawczych oraz oceny niepewności metod badawczych zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 2. Plany walidacji / weryfikacji metody badawczej wód i ścieków wybranych metod wagowych, miareczkowych oraz instrumentalnych.
 3. Założenia i kryteria walidacyjne / weryfikacyjne dla metod badawczych wód i ścieków dla wybranych metod wagowych, miareczkowych oraz instrumentalnych.
 4. Wyznaczanie i potwierdzanie podstawowych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych dla metod badawczych – granica wykrywalności, granica oznaczalności, precyzja, dokładność, poprawność, liniowość, selektywność (odzysk, obciążenie metody BIAS) – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel dla przykładowych metod badań wód i ścieków.
 5. Wyznaczanie i potwierdzanie podstawowych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych dla etapu pobierania próbek – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel dla przykładowych metod badań wód i ścieków.
 6. Analiza wyników dla poszczególnych parametrów walidacyjnych / weryfikacyjnych pod względem ich sensu analitycznego – dla wyznaczonych parametrów na różnych poziomach na podstawie utworzonych formuł obliczeniowych.
 7. Szacowanie poszczególnych składowych mających istotny udział w niepewności złożonej: niepewność związana z precyzją, niepewność związana z poprawnością, niepewność związana z krzywą kalibracyjną, niepewność związana z obciążeniem metody (BIASem), niepewność związana z wynikami uzyskanymi przez laboratorium w badaniach biegłości – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel dla przykładowych metod badań wód i ścieków.
 8. Wyznaczenie niepewności złożonej dla metody badawczej z uwzględnieniem istotnych składowych niepewności, z zastosowaniem prawa propagacji oraz wyznaczenie niepewności rozszerzonej z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel dla przykładowych metod badań wód i ścieków.
 9. Szacowanie poszczególnych składowych niepewności dla etapu pobierania próbek wód i ścieków – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel.
 10. Analiza wyników poszczególnych składowych niepewności złożonej pod względem ich sensu analitycznego – dla wyznaczonych parametrów na różnych poziomach na podstawie utworzonych formuł obliczeniowych i uzyskanych wyników.
 11. Tworzenie raportów z walidacji / weryfikacji.

Aby móc ćwiczyć prezentowane rozwiązania i tworzyć formuły obliczeniowe w programie Excel, każdy z uczestników szkolenia powinien posiadać własny laptop, na którym będzie zainstalowany podstawowy pakiet Office (Excel).

Forma szkolenia: warsztaty uzupełniane o wykład + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie stacjonarnej, warsztatowej z wykorzystaniem laptopów (uwaga – organizator nie zapewnia laptopów – uczestnicy przyjeżdżają ze swoim sprzętem komputerowym.)

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do personelu badającego próbki w laboratoriach chemicznych, który zobowiązany jest do działań mających na celu przeprowadzanie walidacji / weryfikacji metod badawczych oraz ocenę niepewności pomiarów, badając próbki wód w obszarach regulowanych prawnie oraz ścieków, a posiada doświadczenie w tym zakresie na poziomie podstawowym i chce doskonalić swoje umiejętności.

Nasz wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

uwaga: organizator nie zapewnia zakwaterowania – szczegóły poniżej w warunkach świadczenia usług

kod: LABORATORIUM FIZYKOCHEMICZNE – ŚRODOWISKO OGÓLNE

kod: SYSTEM ZARZĄDZANIA WG ISO 17025

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym w sali szkoleniowej w centrum Warszawy (przy Alejach Jerozolimskich 81), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 2-3 dni przed planowanym szkoleniem lub materiały udostępnione podczas szkolenia, dodatkowe pliki warsztatowe (EXCEL, Word), zaświadczenie z uczestnictwa w szkoleniu, obiady, przerwy kawowe.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie); Polecamy poszukiwania noclegu w okolicy sali szkoleniowej, która mieści się przy Alejach Jerozolimskich 81, po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia, że szkolenie odbędzie się we wskazanym terminie.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium:

Niestety szkolenie już się odbyło i dalsza rejestracja nie jest możliwa. Proszę sprawdzić ponownie za jakiś czas.