Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (9.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 12 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Analityka + Analizy Instrumentalne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 550,00 zł 676,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie dedykowane dla osób rozpoczynających pracę z techniką AAS

1. Podstawy teoretyczne absorpcyjnej spektrometrii atomowej (procesy wzbudzenia, emisji i absorpcji promieniowania)

2. Konstrukcja aparatury analitycznej: źródła promieniowania,  atomizery, dostarczanie próbki (rozpylacze, komory mgielne), układ detekcyjny (mono- i polichromatory)

3. Techniki atomizacji w absorpcyjnej spektrometrii atomowej (atomizery płomieniowe i bezpłomieniowe) oraz wprowadzania próbek (generowanie wodorków i par rtęci)

4. Interferencje w absorpcyjnej spektrometrii atomowej

5. Wprowadzenie techniki AAS do rutynowych oznaczeń – tworzenie procedury analitycznej

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium / problemy analityczne uczestników.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających pracę z technikami absorpcyjnej spektrometrii atomowej i pragnącymi rozszerzyć wiedzę i umiejętności praktyczne jak i dla osób które pracowały z tą techniką i chciałby odświeżyć podstawowe informacje.

Zachęcamy do udziału również osoby dopiero planujące zakup aparatury analitycznej, odpowiednio przygotowany i zaznajomiony z techniką pracownik będzie posiadał wiedzę i umiejętności do przygotowania laboratorium do zakupu i przygotowania go do pracy na danej aparaturze.

Nasz wykładowca: Prof. dr hab. Przemysław Niedzielski –  naukowo związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zakład Chemii Analitycznej). Prelegent licznych konferencji, praktyk, prowadzący szkolenia i konsultacje z metod: ICP-OES, MIP – OES, ICP – MS, ASA (FAAS, GFAAS, HGAAS) w tym na szkolenia na aparaturze

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Analityka + Analizy Instrumentalne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: