Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 03 listopada 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 440,00 zł 541,20 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest omówienie w sposób prosty i praktyczny wymagań, praw i obowiązków (innych niż wynikające z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) stawianych laboratoriom akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Szkolenie skupia się na informacjach istotnych dla laboratorium dla spełnienia zobowiązań wynikających z zawartego Kontraktu z PCA.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną zagadnienia:

Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości  – dokument DA-05

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozpatrywania ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT);
 • wymagań dla organizatorów PT.


Polityka dotycząca spójności pomiarowej wyników pomiarów – dokument DA-06

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • wymagań dla dostawców usług wzorcowania oraz producentów certyfikowanych materiałów odniesienia;
 • wzorcowania wewnętrzne;
 • produkcji materiałów odniesienia na własny użytek w laboratorium – produkcja in-house.

​Zasady stosowania symboli akredytacji PCA – dokument DA-02 oraz Komunikat PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r.;

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • warunków, na jakich akredytowane laboratoria powinny powoływać się na akredytację PCA poprzez stosowanie symboli akredytacji PCA lub powołania tekstowe;
 • identyfikowania badań akredytowanych i nieakredytowanych;
 • przedstawiania wyników od podwykonawców.

​Prawa i obowiązki akredytowanego podmiotu – dokument DA-08

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • praw akredytowanego podmiotu;
 • obowiązków akredytowanego podmiotu.

Akredytacja w zakresach elastycznych – dokument DA-10

Ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zasad akredytowania laboratoriów w zakresie elastycznym;
 • wymagań stawianych laboratoriom wnioskującym o akredytację w zakresie elastycznym;
 • sposobu przedstawiania elastycznego zakresu akredytacji.

Forma szkolenia: wykład + dyskusja

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz link dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla każdego przedstawiciela personelu laboratorium, ze szczególnym wskazaniem personelu kierowniczego oraz upoważnionego do kontaktów z jednostką akredytacyjną.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz audytowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec, auditor i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości i ekspert ds. systemu zarządzania w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: