Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 26 października 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przedstawienie wymagań obowiązujących dokumentów odniesienia tj. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, normy PN-EN ISO 7218,
PN-EN ISO 11133 oraz dokumentu DA -06. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego i rodzaje czynności metrologicznych bieżące i pośrednie. Prowadzący przedstawi sposoby zapewnienia spójności pomiarowej oraz zasady nadzorowania i sprawdzeń organizmów testowych. W zakresie podłoży mikrobiologicznych omówiony zostanie algorytm postępowania podczas sprawdzeń jałowości, cech fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych podłoży stałych i płynnych. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną praktyczne sposoby/ możliwości spełnienia wymagań, omówione zostaną niezbędne zapisy w odniesieniu do badań mikrobiologicznych próbek żywności i wody.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jak podzielić wyposażenie pomiarowe wykorzystywane w badaniach mikrobiologicznych?
 2. Jak określić rodzaj czynności metrologicznych dla poszczególnych grup wyposażenia pomiarowego?
 3. Jak wyspecyfikować usługę wzorcowania?
 4. Jak ocenić świadectwo wzorcowania?
 5. Jakie elementy powinien posiadać raport z sprawdzenia?
 6. Jak kontrolować podłoża wykonywane w laboratorium a jak podłoża gotowe zakupione od producenta?
 7. Jak określić częstotliwość sprawdzeń podłoży mikrobiologicznych?
 8. Kiedy kontrolować podłoża jakościowo a kiedy ilościowo?
 9. Jak zapewnić spójność pomiarową w badaniach mikrobiologicznych?
 10. W jakim zakresie i jak często kontrolować szczepy odniesienia?
 11. Jak analizować wyniki ilościowych preparatów szczepów?
 12. Jak skutecznie kupić ilościowy materiał odniesienia w badaniach mikrobiologicznych?

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu wykonującego badania mikrobiologiczne, dla pracowników do zadań, których należy nadzorowanie wyposażenia pomiarowego, nadzorowanie laboratoryjnej kolekcji szczepów odniesienia oraz dla personelu którego zadaniem jest kontrola podłoży mikrobiologicznych. Szkolenie pozwoli zdobyć/ doskonalić wiedze na temat wymagań dokumentów kryterialnych ale przede wszystkim w trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane praktyczne sposoby realizacji wymagań w laboratorium.

Forma szkolenia: wykład, prezentacji przykładowych zapisów (praca w oparciu o przykładowe formularze), prezentacji przykładowych dokumentów w celu ich analizy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowca:

mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: