Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 20 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: norma 17025_zasoby
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 430,00 zł 528,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 370,00 zł  455,10 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji personelu odpowiedzialnego za nadzór nad wyposażeniem podlegającym wzorcowaniu zewnętrznemu oraz za wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej odnoszące się do nadzoru wyposażenia pomiarowego w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?
 2. Jakie wymagania zawarte są w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz w nowym wydaniu dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej odnoszące się do korzystania z certyfikowanych materiałów odniesienia w kontekście zapewniania spójności pomiarowej?
 3. Jak specyfikować zakup usługi wzorcowania wyposażenia pomiarowego?
 4. Jak ustalać kryteria akceptacji dla wyników wzorcowania wyposażenia pomiarowego?
 5. Jakie informacje powinny znaleźć się w świadectwie wzorcowania?
 6. Jak należy analizować i wykorzystywać wyniki wzorcowania zawarte w świadectwie?
 7. Jak dokonywać stwierdzeń zgodności wyników wzorcowania z przyjętymi w laboratorium kryteriami?
 8. Jak prowadzić analizę trendów wyników wzorcowań wyposażenia pomiarowego?
 9. Jak ustalać częstotliwości wzorcowań wyposażenia pomiarowego? Najważniejsze czynniki, wpływające na wybór okresu między wzorcowniami.
 10. Jak specyfikować zakup certyfikowanych materiałów odniesienia?
 11. Jakie informacje powinny znaleźć się w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?
 12. Jak należy analizować i wykorzystywać informacje zawarte w dokumencie certyfikowanego materiału odniesienia?
 13. Jak użytkować materiały odniesienia, aby nie przerwać spójności pomiarowej?
 14. Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców usług wzorcowania?
 15. Jakie kryteria przyjąć przy ocenianiu zewnętrznych dostawców certyfikowanych materiałów odniesienia?

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest do personelu, który chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w wyżej wymienionym zakresie.

Forma szkolenia: wykład i wspólne ćwiczenia związane z analizą przykładowych świadectw i analizą trendów wyników wzorcowań.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Ponadto od wielu lat jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Jest również zapraszana jako prelegent na konferencje, sympozja oraz seminaria naukowe w branży laboratoryjnej.

Obecnie jest kierownikiem ds. jakości w akredytowanym laboratorium oraz prowadzi współpracę z MS EDU -działalność związaną głównie z przeprowadzaniem szkoleń i doradztwem z zakresu analityki chemicznej oraz wdrażania i/lub doskonalenia systemu zarządzania laboratorium zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w tym także w zakresie działalności technicznej.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod szkolenia: norma 17025_zasoby

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: