Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 01 grudnia 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 370,00 zł 455,10 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

celem szkolenia jest podniesienie kompetencji personelu laboratoriów badawczych w zakresie zapewniania ważności wyników metod badawczych w laboratoriach pracujących w oparciu o system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Zakres merytoryczny szkolenia / Najważniejsze pytania, na jakie znajdą Państwo odpowiedzi:

 1. Jaki wynik jest ważnym wynikiem badania?
 2. Jakie wymagania w zakresie zapewniania ważności wyników badań zawarte są w normie PN-EN ISO 17025:2018-02?
 3. Kto z personelu laboratorium bierze udział w procesie zapewnianie ważności wyników? Jakie kompetencje powinien mieć personel?
 4. Zapewnianie jakości a kontrola jakości uzyskiwanych wyników.
 5. Wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości uzyskiwanych wyników.
 6. Opracowujemy program zapewniania ważności wyników – zajęcia warsztatowe.
 7. Jakie elementy kontroli jakości należy włączyć do badań rutynowych wykonywanych w laboratorium? Zajęcia warsztatowe.
 8. Jaki jest cel stosowania poszczególnych elementów programu zapewniania ważności wyników?
 9. Jakie dane z procesu zapewniania ważności wyników możemy wykorzystać podczas rewalidacji / ponownej weryfikacji metody badawczej? Zajęcia warsztatowe.
 10. Jakie zależności i testy statystyczne możemy wykorzystywać podczas procesu zapewniania ważności wyników? Zajęcia warsztatowe.
 11. Jakie dane wejściowe, dane wyjściowe, parametry oraz mierniki można zidentyfikować w procesie zapewniania ważności wyników? Zajęcia warsztatowe.

Do kogo adresowanie jest szkolenie: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do personelu laboratoriów chemicznych badających próbki środowiskowe, który zobowiązany jest do działań mających na celu zapewnianie ważności wyników i chce poszerzyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Forma szkolenia: wykłady i warsztaty (wspólne lub przykłady realizowane na żywo przez wykładowcę).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Nasz wykładowca: dr inż. Agnieszka Wiśniewska – doktor nauk chemicznych, absolwentka Politechniki Poznańskiej, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego. Prelegent na licznych konferencjach, sympozjach oraz seminariach naukowych w branży laboratoryjnej.

Praktyk – obecnie jest kierownikiem pracowni chemicznej w akredytowanym laboratorium, które jako jedno z  pierwszych laboratoriów w Polsce wdrożyło wymagania systemu zarządzania zgodnie z wytycznymi nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i potwierdziło kompetencje w tym zakresie podczas auditu Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto jest wykładowcą na uczelniach wyższych przedmiotów związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem i higieną pracy, chemią, a także zagadnień związanych z walidacją / weryfikacją metod badawczych oraz kontrolą jakości badań prowadzonych w laboratorium środowiskowym

Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Innowacyjne podejście do materiałów szkoleniowych:
Uczestnik szkolenia proszony jest o wybór, dogodnej dla siebie, formy materiałów szkoleniowych.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Formularz kontaktowy dotyczy szkolenia zamkniętego na miejscu w laboratorium: