Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (9.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 18 listopada 2022 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: ISO9001
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,30 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji praktycznych oraz teoretycznych w zakresie wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015, a także możliwości i sposobów utworzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością, w oparciu o wymagania norm z serii ISO (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), jak również normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Definicje dotyczące systemów jakości – przykłady systemów zarządzania jakością, z jakimi możemy się spotkać w praktyce nie tylko laboratoryjnej.
 • Zasady i wymagania (systemów) jakości  – podstawowe wymagania ogólne oraz przykłady spełniania wymagań w praktyce.
 • Wymagania normy PN-EN ISO 9001: 2015.
 • Budowa zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o zasady podejścia procesowego.
 • Możliwości integracji wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 z innymi wymaganiami systemów jakości.
 • Promocja jakości wśród pracowników.
 • Audyty wewnętrzne w zintegrowanym systemie zarządzania.
 • Doskonalenie w zintegrowanym systemie zarządzania.

Forma szkolenia: wykłady, analiza przykładów, wymiana doświadczeń, dyskusja, rozwiązywanie problemów, ćwiczenia warsztatowe związane z tworzeniem procedur systemowych w zintegrowanym systemie zarządzania jakością oraz audytów jakości, pytania od grupy.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie dedykowane jest głównie dla pracowników działów jakości, odpowiedzialnych za nadzór nad spełnianiem wymagań jakościowych oraz odpowiedzialnych za wdrożenie i utrzymanie zintegrowanego systemu jakości. Uczestnicy spotkania uzyskają usystematyzowaną wiedzę w skondensowanej formie jednodniowego szkolenia, łącznie z doskonaleniem umiejętności praktycznych.

Szkolenie przydatne będzie również dla osób, dopiero rozpoczynających pracę w działach jakości, a także dla wszystkich zainteresowanych, którzy rozważają wdrożenie systemu jakości opartego na wymaganiach normy ISO 9001: 2015 oraz zintegrowanego systemu jakości.

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia (praktyczne) oraz audytor wewnętrzny – między innymi ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów wewnętrznych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: ISO 9001

Kod: INNE (ISO 9001, normy techniczne)

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: