Status szkolenia:

Dobra Praktyka Laboratoryjna jako system zarządzania w laboratorium

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7,5 h (8.00-15.30))
Termin szkolenia: 12 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: GLP

Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 600,00 zł 738,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Dobra Praktyka Laboratoryjna jako system zarządzania w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji teoretycznych oraz praktycznych w odniesieniu do zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej jako systemu zarządzania jakością. W trakcie spotkania będą omówione zasady DPL (GLP) oraz wymagania związane z wdrożeniem i utrzymaniem certyfikatu oraz spełnianiu wymagań systemowych w świetle obowiązujących wymagań prawnych.

Program szkolenia MS EDU:

  1. Podstawy systemów GxP, definicje.
  2. Akty prawne i normatywne obowiązujące w systemach zarządzania jakością w laboratoriach analitycznych i badawczych.
  3. Podstawowe zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
  4. Obowiązki Laboratorium.
  5. Wymagania związane z personelem.
  6. Wymagania dotyczące szkoleń.
  7. Cykl życia metody analitycznej.
  8. Nadzór nad wyposażeniem, dokumentacją oraz produktem, zarządzanie zmianą:
   • nadzór nad aparaturą, materiałami i odczynnikami.
   • dokumentacja w systemie oraz sposób prowadzenia zapisów.
  9. Inspekcje w Dobrej Praktyce Laboratoryjnej, sposoby prowadzenia kontroli i weryfikacji spełniania zasad DPL.
  10. Archiwum – archiwizacja danych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  11. Wdrożenie i utrzymanie systemu jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  12. Organizacja pomieszczeń i środowiska jednostki badawczej.

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest do Kierowników Laboratoriów i Zarządzających Jednostką Badawczą, Kierowników ds. Jakości, Kierowników Badań, Kierowników technicznych, pracowników laboratoriów i wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym wdrożeniem i utrzymywaniem aktualnych wymagań Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Na szkolenie zapraszamy również pracowników laboratoriów badawczych, które chcą wprowadzić DPL do rutynowych badań żeby potwierdzić bezpieczeństwo (ekotoksyczne itp.) nowych substancji wykorzystywanych jako substancje czynne do kosmetyków, suplementów, pestycydów, leków itp.

Nasz wykładowca:

dr inż. Monika Partyka: specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów. Posiada doświadczenie w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności.

Na co dzień pracuje w laboratorium stykając się zarówno z nowoczesnymi technikami chromatograficznymi, spektrometrycznymi i spektrofotometrycznymi, jak i klasycznymi rozwiązaniami.

Ukończyła liczne szkolenia praktyczne oraz audytorskie, między innymi wg wymagań ISO 17025, 9001, 14001, 45001, GMP, systemu 5S.

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konsultacji oraz audytów, a także wdrażaniu systemów jakości, uruchamianiu laboratoriów, pozyskiwaniu personelu oraz partnerów do współpracy w zakresie badań.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: