Chcesz skonsultować swoją dokumentację?

Przygotowujesz Laboratorium do akredytacji i potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu dokumentacji oraz przygotowania wniosku o udzielenie akredytacji dla PCA?

Masz problem w Laboratorium, z którym nie wiesz jak sobie poradzić?

Jakieś wymagania systemowe są dla Ciebie niezrozumiałe?

Chciałbyś uprościć system w swoim Laboratorium?

 

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa i konsultacji z ekspertami MS EDU. W ofercie realizujemy m. in.:

 

 • Przegląd i konsultacje w zakresie dokumentacji systemowej przygotowanej przez laboratorium – całość dokumentacji lub procedury walidacji / weryfikacji metod, szacowania niepewności oraz zapewniania ważności wyników.​
 • Konsultacja systemu zarządzania ze szkoleniem lub szkolenie z elementami konsultacji (Laboratorium decyduje na jaki aspekt kładziemy większy nacisk):

Laboratorium zamawiające usługę szkolenia z elementami konsultacji przesyła do MS EDU obowiązującą / zaktualizowaną dokumentację systemową, celem zapoznania się z nią przez Eksperta MS EDU i przygotowania spersonalizowanego szkolenia.
I Etap: Ocena przesłanej dokumentacji przez eksperta.
II Etap: Szkolenie z warsztatami na dokumentacji Laboratorium – polegające na ukazaniu uczestnikom szkolenia zakresu wdrożenia wymagań na podstawie dokumentacji Laboratorium. Dokumentacja Laboratorium zostanie zaimplementowana do treści szkoleniowej.

 • Konsultacja rozszerzona:
 1. Wsparcie eksperckie przy wdrożeniu systemu zarządzania w laboratorium:
 • opracowanie dokumentacji systemowej przez Zamawiającego. Laboratorium opracowuje dokumentację systemu zarządzania w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i innych wymagań akredytacyjnych. Każdy opracowany dokument podlega sprawdzeniu/uzupełnieniu przez eksperta MSedu i konsultacji online z ekspertem, celem ustalenie ostatecznej, końcowej wersji dokumentacji.
 1. Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium – przygotowanie dokumentacji przez eksperta MS EDU:
 • zapoznanie się z wewnętrznymi regulacjami Organizacji, mającymi wpływ na funkcjonowanie systemu zarządzania Laboratorium;
 • opracowanie dokumentacji systemowej przez Eksperta MS EDU
 • instruktaż – spotkanie szkoleniowe w siedzibie Zamawiającego zakończone wręczeniem zaświadczeń z uczestnictwa w szkoleniu i konsultacji z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • wsparcie w przygotowaniu wniosku o udzielenie akredytacji do PCA wraz z całą dokumentacją towarzyszącą.
 • przeprowadzenie audytu wewnętrznego systemowego w Laboratorium, celem weryfikacji wdrożenia ustanowionego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 oraz stopnia przygotowania do procesu akredytacji.​​​

Jeżeli interesuje Państwa oferta w tym zakresie, prosimy o przesłanie zapytania na adres: mk@msedu.pl.

Odpowiemy na każde zapytanie i dołożymy starań, aby przygotować dla Państwa ofertę.