SZKOLENIA DLA LABORATORIUM

SZKOLENIA LABORATORYJNE W PEŁNYM ZAKRESIE TEMATYCZNYM

Firma MS EDU specjalizuje się w dostarczaniu specjalistycznych szkoleń, które zawierają teoretyczne i praktyczne narzędzia dla pracowników laboratoriów, wyposażając ich w wiedzę i świadomość w stosunku do obowiązujących wymagań oraz uznanych procedur i metod badawczych.
Szkolenia dla laboratoriów
pełnią kluczową funkcję na rzecz poprawy wydajności badań przy zachowaniu spójności pomiarowej wyników pomiarów.

Oferujemy cykliczne szkolenia branżowe, skupiające się  między innymi na tematyce zarządzania pracą w laboratorium, metodach badawczych, analizie ryzyka i szans, technikach prowadzenia wewnętrznych audytów, czy ocenie i szacowaniu niepewności wyników pomiarów w laboratoriach badawczych np. chemicznych, mikrobiologicznych czy laboratoriach działających w środowisku pracy. Dokładamy starań, aby wszystkie szkolenia laboratoryjne wyróżniały się nasyceniem praktycznych informacji osadzonych na gruncie powszechnie uznanej teorii. Nasi wykładowcy to doświadczeni specjaliści z rozmaitych dziedzin, reprezentujący instytucje, ośrodki naukowe oraz laboratoria chemiczne i mikrobiologiczne i inne bardziej wąskie branże badawcze. Standardy jakościowe w nowoczesnych laboratoriach wyznacza norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, którą uznajemy za punkt odniesienia dla projektowanych szkoleń oraz materiałów szkoleniowych. Wdrożenie systemu zarządzania wg normy ISO/IEC 17025 to ogromny krok naprzód w kierunku zwiększania prestiżu danej placówki i dostosowania jej do najbardziej wymagających zadań. Zakresem proponowanych przez nas szkoleń obejmujemy również tematykę aparatury pomiarowej, analiz klasycznych, analiz instrumentalnych i wymagań zawartych w normach technicznych.

Wyposażenie laboratorium, takie jak urządzenia pomiarowe, oprogramowania, wzorce, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia, odczynniki, materiały eksploatacyjne i przyrządy pomiarowe, powinno być pod stałym nadzorem personelu laboratorium. Aby zapewnić optymalne funkcjonowanie i zabezpieczenie wyposażenia laboratorium powinno posiadać procedurę szczegółowo opisującą takie działania jak: postępowanie, transportowanie, przechowywanie, wszelkie użytkowanie oraz planowane przeglądy i konserwacje.

Podczas szkoleń organizowanych przez MS EDU dowiesz się, jak wdrożyć skuteczne mechanizmy zarządzania aparaturą, zarówno w kontekście technicznym, jak i nadzorczym. W gronie beneficjentów naszego szkolenia laboratorium chemiczne zajmuje szczególne miejsce. Jesteśmy świadomi przekrojowego charakteru prowadzonych tam prac, od których zależy sprawne funkcjonowanie wielu gałęzi gospodarki. Podobne znaczenie prezentują również szkolenia laboratoryjne mikrobiologiczne, koncentrujące się m.in. na zagadnieniach związanych z mikrobiologią żywności, czy mikrobiologicznych metodach badania wody. Uczestnicząc w szkoleniach MS EDU, zyskujesz dostęp do najnowszej wiedzy i praktycznych wskazówek. Szkolenia dla laboratoriów to doskonała inwestycja w kompetencje kadry kierowniczej oraz personelu laboratorium, od których zależy jakość końcowych wyników.

KURS LABORATORIUM – MS EDU OFERUJE KURSY I SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW LABORATORIÓW I AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH

Kursy dla pracowników laboratoriów i szkolenia laboratoryjne (zarówno te w warunkach laboratoryjnych, jak i online) służą podniesieniu kompetencji personelu laboratoriów badawczych i wzorcujących. W przypadku laboratoriów badawczych i wzorcujących złotym standardem pozostaje system zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szkolenia z wymagań normy ISO 17025 prowadzone są w formie wykładów i warsztatów; mogą w nim brać udział wszyscy pracownicy laboratoriów, zarówno ci odpowiedzialni za dokumentację systemu zarządzania, jak i inni pracownicy laboratoriów np. odpowiedzialni za badanie próbek środowiskowych – środowisko pracy jaki i środowisko ogólne w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych, a także pozostałe osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w laboratoriach. Zakres merytoryczny naszych szkoleń porusza zawsze szerokie spektrum problemu, odnosi się do kwestii ważności wyników badań, identyfikacji danych wejściowych i wyjściowych potrzebnych przy rozwiązaniu danego problemu analitycznego lub spełnienia danych wymagań akredytacyjnych. Nasi specjaliści wszelkie treści wykładowe starają się uzupełniać przykładami ze swojej działalności zawodowej, tj. pracy w laboratoriach, współpracy z Polskim Centrum Akredytacji lub innymi instytucjami państwowymi. Nasze szkolenia z wymagań norm ISO to nie szkolenia z czytania zapisów norm, to autorskie szkolenia przy projektowaniu których konieczne jest eksperckie podejście osób doświadczonych, posiadających lata praktyki w zawodzie, aby właściwie interpretować wymagania i przedstawiać przykładowe zapisy oraz możliwe zastosowania wymagań normatywnych. Specyfika pracy w laboratoriach branżowych jest różna, jednak eksperci z odpowiednim doświadczeniem i bagażem współpracy z wieloma laboratoriami posiadają szerokie kompetencje. Nasi eksperci i trenerzy doskonalą swoje kompetencje i zdobywają doświadczenie głównie z ramienia realizacji auditów wewnętrznych, auditów zewnętrznych z ramienia PCA oraz innych konsultacji, dzięki czemu posiadają szerokie spektrum widzenia i szerokie oraz dysponują wachlarzem inspiracji do wdrażania wymagań normy ISO 17025 w nawet bardzo specyficznych i wąskich branżach. Z naszych szkoleń korzystają pracownicy najróżniejszych laboratoriów od chemicznych, biologicznych, po fizyczne, mechaniczne, nieniszczące czy medyczne.

Szczególnym wyzwaniem są zagadnienia zawarte w normach technicznych, gdzie często brakuje odpowiednich specjalistów którzy mogliby dzielić się swoją wiedzą. Dokładamy starań aby szkolenia z norm technicznych prowadzili w MS EDU najlepsi eksperci pracujący w laboratoriach, którzy są praktykami i ekspertami w swoich dziedzinach.   W ramach naszego pakietu szkoleń posiadamy szkolenia eksperckie dzielone na branże, dedykowane dla konkretnych rodzajów laboratoriów lub pod konkretne matryce np.: szkolenia laboratorium chemiczne oraz szkolenia laboratorium fizykochemiczne. Te szkolenia prowadzą chemicy oraz fizycy z doświadczeniem pracy w laboratoriach chemicznych i fizykochemicznych którzy badają próbki np. ze środowiska ogólnego. Uczestnicy naszych szkoleń stacjonarnych mogą na żywo przedyskutować swoje problemy z ekspertami, którzy na co dzień spotykają się z takimi próbkami podczas rutynowej pracy lub podczas audytów technicznych.

Uczestnicy szkoleń i konsultacji online otrzymują dostęp do platformy webinarowej i zajęć warsztatowych, pozwalających przekuć teorię na praktykę. Dla tych szkoleń rezerwujemy również więcej czasu na konsultacje z ekspertem, aby każdy uczestnik miał możliwość przedyskutować swoje wątpliwości podczas połączenia online.

Inne laboratoria, dla których przygotowaliśmy wiele szkoleń technicznych to laboratoria mikrobiologiczne oraz laboratoria środowiskowe – środowisko pracy.

Dla laboratoriów mikrobiologicznych przygotowaliśmy wiele tematów z zakresu mikrobiologicznych metod badania próbek żywności i wody. Podczas szkoleń poruszamy zagadnienia praktyczne odnosząc się np. do najczęściej spotykanych niezgodności czy spostrzeżeń podczas audytów wewnętrznych i zewnętrznych w obszarze badań mikrobiologicznych. Prowadzimy szkolenia z wielu norm technicznych i przywiązujemy uwagę do nowości oraz aktualizacji które pojawiają się w normach odniesienia. Szkolimy m. in. z takich wymagań jak: weryfikacja metod badawczych wg PN EN ISO 16140, normy PN-EN ISO 6888-1:2022-03 i normy PN-EN ISO 6888-2:2022-03 dotyczących oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich w żywności i paszach, czy np. ocena niepewności wyników wg PN-EN ISO 19036:2020-04. Dzięki naszej szerokiej ofercie na wieloetapowy kurs laboratorium mikrobiologiczne ma szansę wyposażenia swoich pracowników w wiedzę i umiejętności, które przełożą się jakość oferowanych usług badawczych, zwiększenie zaufania do działalności laboratorium i pozytywny i profesjonalny odbiór laboratorium wśród jego klientów.

Nasze kursy dla laboratorium środowiska pracy to szkolenia z zakresu systemowego i technicznego dotyczące badań i pomiarów czynników fizycznych w środowisku pracy, takich jak: hałas, drgania, mikroklimat, oświetlenie, wydatek energetyczny. Wiele czasu poświęcamy również tematom z zakresu pobierania próbek powietrza, czynników pyłowych, czynników chemicznych oraz włókien respirabilnych w środowisku pracy.

ZAAWANSOWANE I INNOWACYJNE SZKOLENIA LABORATORIUM CHEMICZNE – LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE – DLACZEGO WARTO BRAĆ W NICH UDZIAŁ?

Trudno przecenić zalety, jakie wiążą się z inwestowaniem w profesjonalne szkolenia. Laboratorium powinno dbać o nieustanny rozwój kompetencji pracowników, przy jednoczesnym unowocześnianiu aparatury badawczej. Szkolenia MS EDU dla laboratoriów badawczych np. chemicznych czy mikrobiologicznych zwiększają konkurencyjność tych instytucji, budują zaufanie klientów indywidualnych, firmowych i instytucjonalnych, a także dostarczają sprawdzonych narzędzi do poradzenia sobie z dowolnymi problemami. Wiedza szkoleniowa to podstawa w procesach akredytacji, w jakich coraz częściej biorą udział polskie laboratoria. Jako firma szkoleniowa współpracujemy z laboratoriami aby móc oferować nie tylko szkolenia online lub stacjonarne na sali szkoleniowej, ale również szkolenia w warunkach laboratoryjnych lub terenowych. Takie szkolenia możemy realizować szczególnie dla laboratoriów ze środowiska ogólnego, laboratoriów mikrobiologicznych oraz laboratoriów wykonujących pomiary w środowisku pracy.

SZKOLENIA DLA LABORATORIÓW Z CAŁEJ POLSKI – STACJONARNE I ONLINE

W MS EDU skupiamy się na rozwiązaniach zapewniających maksymalną wygodę naszym kursantom. Wyrazem tej polityki staje się rozbudowana oferta szkoleń online, mających formę webinaru i warsztatu na dedykowanej platformie. Szkolenia stacjonarne są natomiast dostępne w różnych lokalizacjach, zgodnie z harmonogramem podanym na stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z opisem dowolnego szkolenia, oraz zadawania pytań specjalistom MS EDU. Działamy na terenie całej Polski, wspierając laboratoria na drodze do sukcesu badawczego i uzyskania akredytacji.

Nasze kursy

Dołącz do grona ponad 500 000 profesjonalnie przeszkolonych osób

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o najnowszych szkoleniach.