Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 23 września 2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: DOC_KSZ22
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 460,00 zł 565,80 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 420,00 zł 516,60 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny szkolenia:

dokumentacje w laboratoriach, w wyniku kolejnych nowelizacji wymagań, rozrastają się do niebotycznych rozmiarów. Sami czujemy, że ilość procedur, instrukcji, formularzy jest za duża ale po prostu nie mamy czasu na jej doskonalenie lub po prostu nie mamy na nią pomysłu. Jeśli szukacie Państwo inspiracji dla możliwych zmian i gotowych rozwiązań  na zmiany w systemie zarządzania, to zapraszamy na to szkolenie!

Powszechnie mówi się, że norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 poprzez swoją elastyczność daje laboratoriom duże możliwości i dowolność co do ułożenia i udokumentowania swojego systemu zarządzania. Szkolenie pokaże na konkretnych rozwiązaniach jak można „na nowo” ułożyć dokumentację w laboratorium, jak ją udokumentować, aby była czytelna i użyteczna dla personelu, zwłaszcza personelu „młodego” dla którego obszerne opisy procedur są często nieczytelne i trudne w interpretacji. Wszystko to z uwzględnieniem wymagań normy w zakresie nadzorowania danych i zarządzania informacją.

W trakcie szkolenia będą prezentowane przykładowe procedury opisane w sposób prosty, krótki i czytelny oraz formularze (opracowane z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel) umożliwiające realizację zapisów w wersji elektronicznej wraz z instruktarzem implementacji tych rozwiązań w laboratorium, ze zwróceniem uwagi na prawa dostępu do plików.

Wszystkie materiały szkoleniowe prezentowane w trakcie kursu będą udostępnione wszystkim uczestnikom szkolenia jako „wartość dodana”.

Najważniejsze pytania na jakie znajdą Państwo odpowiedź:

 • Jak można „ułożyć” dokumentację w laboratorium?
 • Jakie procedury muszą funkcjonować w laboratorium a jakie nie?
 • Jakie informacje muszą zawierać procedury w laboratorium?
 • Jak można udokumentować procedury (jakie sam możliwe rozwiązania)?
 • Jak mogą wyglądać formularze w laboratorium?
 • Co z podpisami i zatwierdzaniem dokumentów i zapisów utrzymywanych w wersji elektronicznej?
 • Jak chronić system zarządzania informacją przed nieupoważnionym dostępem?
 • Jak zabezpieczać dokumenty i zapisy przed naruszeniem lub utratą?
 • Jak wprowadzać zmiany w zapisach elektronicznych?

Forma szkolenia: wykład + dyskusja + przykłady z działalności laboratorium

Szkolenie realizowane w formie online (webinar). Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu. Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który odpowiada za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium i chce ją „odchudzić” poprzez upraszczanie zapisów i przenoszenie zapisów z wersji papierowej do elektronicznej.

Szkolenie stanowi idealne wprowadzenie dla Laboratoriów planujących doskonalić dokumentację systemu zarządzania z wykorzystaniem elektronicznych form zapisów przy użyciu oprogramowania dostępnego w pakiecie Office (jak Excel, czy Word). Szkolenie posiada również kontynuację w postaci kolejnego szkolenia warsztatowego, organizowanego w formule stacjonarnej nt.

Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium. Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją. (zobacz)

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: KURSY INNOWACYJNE LABORATORIUM

kod: SYSTEM ZARZĄDZANIA WG ISO 17025

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte: