Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 15 kwietnia 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: ISO/IEC 17025
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 480,00 zł 590,40 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

DZIAŁANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYZYK I SZANS WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KONTEKSTU BEZSTRONNOŚCI ORAZ POZIOMU I CZĘSTOŚCI UCZESTNICTWA W PT/ILC (WYTYCZNYCH EA-4/18 G:2021).

Szkolenie szczególnie polecane laboratoriom wdrażającym wytyczne wynikające z komunikatu PCA nr 391, w którym Polskie Centrum Akredytacji informuje, że będzie uwzględniać postanowienia dokument EA-4/18 G:2021 jako kryterium ocen w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów badawczych, wzorcujących i medycznych od dnia 18.04.2023 r.

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie realizowane w formie warsztatów, polegających na identyfikacji, analizie i ewaluacji ryzyk i szans w kontekście:

 • bezstronności (obszar wskazany w PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wymagający analizy ryzyka);
 • poziomu i częstości uczestnictwa w PT/ILC (zgodnie z wymaganiami dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości oraz wytycznych EA-4/18 G:2021 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości).
 • innych obszarów działalności laboratoryjnej, gdzie warto identyfikować ryzyka jak i poszukiwać szans na doskonalenie.
 • spostrzeżeń wynikających z audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Szkolenie ukaże jak zaprojektować zapisy w odniesieniu do ryzyk i szans, jak formułować treści ryzyk i szans, jak je analizować, jak i kiedy planować działania w odniesieniu do ryzyk i szans oraz na czym polega ocena skuteczności podjętych działań i monitorowanie ryzyk i szans.

W wyniku szkolenia uczestnicy szkolenia uzyskają rozwiązania jak zaprojektować dyspozycje systemowe  i utrzymywać zapisy w odniesieniu do ryzyk i szans, aby działania te pyły proste i intuicyjne do realizacji oraz w wyniku warsztatów uczestnicy szkolenia uzyskają wiedzę jak i gotowe zapisy (udostępnione po szkoleniu jako wartość dodana ze szkolenia), które będą mogły posłużyć do wdrożenia tych działań w laboratorium.

Najważniejsze zagadnienia, na które uzyskają Państwo odpowiedź w wyniku szkolenia:

 • Jak zaprojektować w systemie zarządzania działania odnoszące się do ryzyk i szans i jak je rozumieć?
 • Jak identyfikować, opisywać, analizować i określać poziom ryzyka / szansy?
 • Co robić ze spostrzeżeniami z audytów?
 • Jak monitorować ryzyka i szanse (ocena skuteczności działań)?
 • Czy ryzyka i szanse „znikają” czy trzeba je ciągle utrzymywać i przeglądać?
 • Jak podejść do identyfikacji ryzyk w kontekście bezstronności, jakie są możliwe, przykładowe ryzyka w tym kontekście?
 • Jak podejść i o czym pamiętać przy identyfikacji ryzyk związanych z poziomem i częstością uczestnictwa w PT/ILC? Jak przeprowadzić analizę ryzyka w tym zakresie, w myśl obowiązujących laboratoria akredytowane wymagań i wytycznych?
 • Jak efektywnie wykorzystać ryzyka i szanse do doskonalenia systemu zarządzania i innych narzędzi wynikających z systemu zarządzania wg ISO 17025?

Forma szkolenia: warsztaty+ dyskusja + wykład (przykłady z działalności laboratorium)

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium, który wdraża nowe lub doskonali obecnie przyjęte rozwiązania w odniesieniu do działań odnoszących się do ryzyk i szans w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Szczególnie polecane laboratoriom wdrażającym wytyczne wynikające z komunikatu PCA nr 391, w którym Polskie Centrum Akredytacji informuje, że będzie uwzględniać postanowienia dokument EA-4/18 G:2021 jako kryterium ocen w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów badawczych, wzorcujących i medycznych od dnia 18.04.2023 r.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: