Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (9.00-13.00))
Termin szkolenia: 05 września 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar – Seminarium online
Cena netto Cena brutto
Koszt udziału od pierwszej osoby 0,00 zł 0,00 zł
Koszt udziału od drugiej i kolejnej osoby 49,00 zł 60,27 zł

III SEMINARIUM EKSPERCKIE MS EDU NT. Wyzwania | Wymagania | Innowacje – Laboratorium XXI wieku

Zapraszamy na kolejną edycją naszego Seminarium eksperckiego w trakcie którego zostaną przedstawione wybrane wyzwania oraz wymagania jakie stoją przed laboratoriami w Polsce. Jeśli szukacie Państwo inspiracji dla możliwych zmian i gotowych rozwiązań na zmiany w systemie zarządzania, chcieliby Państwo poznać i posłuchać naszych ekspertów przed przyjściem na ich szkolenie to nasze seminarium będzie do tego idealną okazją. Do udziału w seminarium zapraszamy zarówno osoby doświadczone, poszukujące inspiracji i doskonalenia, ale również osoby początkujące, które dopiero wdrażają się do pracy w laboratorium.

Szczegółowy program wydarzenia:

9.00 – ROZPOCZĘCIE SEMINARIUM

PANEL I

09.10 – 10.00 – mgr Marta Tytko: “Ryzyka i szanse jako praktyczne narzędzie stosowane  w działalności technicznej ”
(wykład oraz 10 min. sesja pytań do eksperta)

Analiza ryzyk i szans to narzędzie sytemu zarządzania jakością, którego wykorzystywanie w laboratorium ma bardzo formalny charakter tz. narzędzia zostają opisane w dokumentacji systemu zarządzania, natomiast w praktyce nie są one wykorzystywane.  W trakcie wykładu zostanie przedstawiony algorytm praktycznego stosowania ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej Prowadzący na podstawie przykładowych sytuacji  przedstawi jak wykorzystać ryzyka i szanse gdy: musimy przesunąć termin sprawdzenia wyposażenia pomiarowego, gdy chcemy zmienić częstotliwość kontroli podłoży mikrobiologicznych, gdy chcemy ustalić  częstotliwości wykonywania próbek kontrolnych.

10.00 – 10.50 – mgr Katarzyna Skorupka: „Dotacje – sposób na pozyskanie środków na rozwój Laboratorium” (wykład oraz 10 min. sesja pytań do eksperta)

Laboratoria mogą uzyskać finansowanie na prace B+R, infrastrukturę badawczą, jak i pozyskanie odpowiednich kompetencji. Dotacje unijne na badania i rozwój pozwalają sfinansować szeroki zakres wydatków, w szczególności: koszty wynagrodzeń personelu B+R, koszty zakupu drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów i surowców, koszty amortyzacji aparatury badawczej wykorzystywanej na potrzeby projektu, koszty podwykonawstwa czy koszty zakupu środków trwałych. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane aktualne nabory w konkursach skierowanych dla Laboratoriów z podkreśleniem wysokości budżetu i poziomu dofinansowania MŚP.

10.50 – 11.00 – PRZERWA

PANEL II

11.00 – 11.50 – dr inż. Agnieszka Wiśniewska: „Potwierdzenie ważności wyników badań a monitorowanie kompetencji technicznych personelu”. (wykład oraz 10 min. sesja pytań do eksperta)

Istotą działań w laboratorium jest uzyskiwanie ważnych wyników, a najistotniejszymi zasobami w laboratorium są zasoby ludzkie. Laboratorium powinno zaplanować i konsekwentnie realizować proces potwierdzania ważności uzyskiwanych wyników dla poszczególnych metod. Laboratorium zobowiązane jest także do monitorowania kompetencji personelu uzyskującego te wyniki. Działania te można skonsolidować, tak, aby jednocześnie realizować proces potwierdzania ważności uzyskiwanych wyników i proces monitorowania kompetencji personelu.  Podczas wykładu przedstawione zostaną m. in. wybrane działania i narzędzia łączące w sobie działania mające na celu potwierdzanie ważności uzyskiwanych w laboratorium wyników oraz monitorowanie kompetencji technicznych personelu wykonującego pomiary / badania.

11.50 – 12.40 – mgr Katarzyna Szymańska:  Czas na doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium – proste i powszechnie dostępne narzędzia ułatwiające pracę laboratorium. (wykład oraz 10 min. sesja pytań do eksperta)

Dokumentacje systemu zarządzania w laboratoriach są bardzo rozbudowane i często poprzez przyjęte rozwiązania systemowe nie osiągają założonych celów ich funkcjonowania. Wykład ma na celu wskazać możliwe działania doskonalące w obszarze rozwiązań systemowych i prowadzonych zapisów oraz zainspirować laboratoria do cyfryzacji. Wystąpienie pokaże proste i powszechnie dostępne narzędzia informatyczne, które z dużą skutecznością można zaimplementować do spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025, oszczędzając przy tym czas personelu i uzyskując wartość merytoryczną tych działań.  

12.40 – 13.00 – ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE SEMINARIUM

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I REGULAMIN UDZIAŁU W SEMINARIUM

Seminarium odbędzie się 05.09.2023 r. online, na żywo na platformie webinarowej Click Meeting.

Limit miejsc na wydarzenie: 100.

Zgłoszenia przyjmujemy pod linkiem rejestracyjnym podanym poniżej (UWAGA – rejestracja nie gwarantuje udziału w seminarium – proszę o zapoznanie się z instrukcją poniżej).

Liczba miejsc w seminarium jest ograniczona:

  • pierwszeństwo udziału w seminarium przysługuje dla osób które polubią fanpage MS EDU na Facebook oraz udostępnią post informujący o seminarium – https://msedu811.clickmeeting.com/iii-seminarium-eksperckie-ms-edu-nt-wyzwania-wymagania-innowacje-labo
  • udział w Seminarium jest bezpłatny dla jednego uczestnika z danej firmy. Stawiamy sobie za cel aby dotrzeć do jak największej grupy słuchaczy, aby umożliwić wielu firmą udział w bezpłatnym wydarzeniu (jeżeli chcieliby Państwo zgłosić kolejną osobę z danej firmy jej udział wynosi wówczas – 49,00 zł netto).
  • proszę również pamiętać o prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym (na adres e-mail podany podczas rejestracji będzie przychodziło zaproszenie na seminarium).

Po wydarzeniu uczestnik będzie mógł pobrać samodzielnie certyfikat potwierdzający udział w seminarium – certyfikat będzie dostępny do pobrania w mailu z platformy CM, wysłanym po zakończeniu Seminarium, temat: Dziękujemy za uczestnictwo w naszym wydarzeniu.

Uwaga – rejestracja jednej osoby = jeden certyfikat do pobrania, proszę pamiętać o podaniu prawidłowych danych podczas rejestracji – na te dane automatycznie zostanie wystawiony certyfikat.

Udział w seminarium jest – bezpłatny dla jednego uczestnika z danej firmy. Jeżeli firma zgłosi więcej uczestników koszt udziału kolejnych osób wynosi 49,00 zł netto. Jeżeli uczestnik zgłosi jedynie siebie i wystąpi do MS EDU o wystawienie dodatkowego zaświadczenia dla innego uczestnika – słuchacza, wówczas koszt wystawienia zaświadczenia (tak jak w przypadku drugiego uczestnika z firmy) wynosi 49,00 zł netto.

Materiały szkoleniowe: nie udostępniamy materiałów szkoleniowych przed seminarium – wykładowcy przygotują materiały w wersji do udostępnienia dla uczestników i będziemy je rozsyłać na maila po seminarium.

REJESTRACJA POD LINKIEM: https://msedu811.clickmeeting.com/iii-seminarium-eksperckie-ms-edu-nt-wyzwania-wymagania-innowacje-labo

PRZEBIEG REJESTRACJI:

  1. Rejestracja uczestnika pod linkiem: link
  2. Po prawidłowej rejestracji otrzymacie Państwo maila z platformy Click Meeting o temacie: Dziękuję za rejestrację na webinar! (nie gwarantuje ona udziału w Seminarium)
  3. Weryfikacja uczestników (MS EDU weryfikuje osoby/ dane zapisane).
  4. Uczestnicy zakwalifikowani na Seminarium otrzymają kolejnego maila
    z platformy Click Meeting o temacie: Potwierdzenie rejestracji, zawierającego link zapraszający na wydarzenie – z możliwością „dołącz” do wydarzenia. Na dole wiadomości będą przydatne wskazówki dla korzystających pierwszy raz z webinariów, gdzie można przetestować swoje połączenie, proszę kliknąć w: „SPRAWDŹ POŁĄCZENIE” (gdzie można przetestować: Internet, przeglądarkę czy wyjście audio). Mikrofon (opcjonalnie – jeżeli dostępny u uczestnika).
  5. Szkolenie realizowane w formie online (webinar). Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej. Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

UWAGA – Wymagania wobec uczestnika szkolenia:

dostęp do laptopa / komputeraz głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!! Uczestnik jest zobligowany do przygotowania się do wydarzenia – sprawdzenia połączenia przed wydarzeniem. Wylogowanie się z wydarzenia w trakcie jego trwania nie gwarantuje możliwości ponownego zalogowania.