Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 16 września 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 430,00 zł 528,90 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Your Content Goes Here

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierownictwa Laboratorium (właścicieli, dyrektorów, „najwyższego kierownictwa”, Kierowników Laboratorium – funkcji/ stanowisk wszystkich poziomów zarządzania organizacją, decyzyjnych w zakresie funkcjonowania laboratorium) ponoszącego pełną odpowiedzialność za laboratorium, celem świadomego i efektywnego wykorzystywania systemu zarządzania funkcjonującego w laboratorium.

Celem szkolenia, jest podkreślenie roli akredytacji i korzyściach z niej płynących oraz omówienie i zilustrowanie gotowymi przykładami wymagań normy w zakresie odpowiedzialności przypisywanych Kierownictwu Laboratorium.

Szkolenie, poprzez swą formułę omawianych zagadnień obrazowanych przykładami z działalności laboratoryjnej, prezentuje interpretację wymagań ze wskazaniem możliwości na doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium.

Prezentowane przykłady będą jednocześnie wskazówką dla uczestników, jak doskonalić umiejętności zarządcze, celem efektywniejszego zarządzania personelem oraz wykorzystywaniem w praktyce narzędzi systemowych do skutecznego zarządzania Laboratorium .

W trakcie szkolenia będą interpretowane oraz zilustrowane przykładowymi rozwiązaniami, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z perspektywy Kierownictwa Laboratorium, w zakresie:

 • bezstronności,
 • poufności,
 • struktury organizacyjnej,
 • personelu,
 • skarg,
 • odstępstw,
 • pracy niezgodnej z wymaganiami,
 • dokumentacji systemu zarządzania,
 • działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • działań korygujących,
 • przeglądu zarządzania.

Forma szkolenia: wykład i przykłady z działalności laboratoryjnej

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: Kierownictwa Laboratorium (właścicieli, dyrektorów, „najwyższego kierownictwa”, Kierowników Laboratorium – funkcji/ stanowisk wszystkich poziomów zarządzania organizacją, decyzyjnych w zakresie funkcjonowania laboratorium) ponoszącego pełną odpowiedzialność za laboratorium, chcących poszerzyć kompetencje w zakresie wiedzy i właściwej interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla świadomego zarządzania personelem i działalnością laboratoryjną.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod szkolenia: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: