Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (14 h (2* 8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 05-06.03.2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 750,00 zł 922,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Kompetentny Kierownik ds. jakości w Laboratorium – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02  – Szkolenie doskonalące dla Kierowników ds. Jakości / przygotowujące do pełnienia funkcji Kierownika ds. Jakości.

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie to stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla Kierowników jakości, celem pełnienia tej funkcji w sposób kompetentny, świadomy i efektywny.

Celem szkolenia, jest omówienie i zilustrowanie gotowymi przykładami wymagań normy w zakresie odpowiedzialności i uprawnień przypisywanych osobom odpowiedzialnym w laboratorium za jakość.

Szkolenie, poprzez swą formułę omawianych zagadnień obrazowanych przykładami z działalności laboratoryjnej, prezentuje interpretację wymagań ze wskazaniem możliwości na doskonalenie systemu zarządzania w laboratorium. Prezentowane przykłady będą jednocześnie wskazówką dla uczestników, jak zinformatyzować dokumenty i zapisy wynikające z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

W trakcie szkolenia będą interpretowane oraz zilustrowane przykładowymi rozwiązaniami, wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 z perspektywy funkcji Kierownika jakości, w zakresie:

 • bezstronności,
 • poufności,
 • struktury organizacyjnej,
 • skarg,
 • odstępstw,
 • pracy niezgodnej z wymaganiami,
 • nadzorowania danych i zarządzania informacją,
 • dokumentacji systemu zarządzania,
 • nadzoru na dokumentami systemu zarządzania,
 • nadzoru nad zapisami,
 • działań odnoszących się do ryzyk i szans,
 • doskonalenia,
 • działań korygujących,
 • auditów wewnętrznych,
 • przeglądu zarządzania.

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty w EXCEL.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

 • personelu laboratorium odpowiedzialnego za system zarządzania (Kierowników jakości) z doświadczeniem, poszukujących inspiracji na doskonalenie dokumentacji i zapisów systemowych;
 • personelu bez doświadczenia w nadzorowaniu systemu zarządzania w laboratorium przygotowujący się do pełnienia funkcji Kierownika ds. jakości, celem uzupełnienia kompetencji w zakresie wiedzy systemowej i właściwej interpretacji wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Kompetentne Kierownictwo Laboratorium

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: