Warsztaty z identyfikacji ryzyk i szans związanych z poziomem i częstością uczestnictwa w PT/ILC są autorską propozycją szkolenia eksperta MS EDU dedykowaną akredytowanym laboratoriom, które aby spełnić wymaganie kryterialne zostały postawione przed potrzebną ustalenia poziomu i częstości udziału w badaniach biegłości.
(UWAGA – zawiera nagranie ze szkolenia).

Szkolenie ma charakter warsztatowy oraz zawiera wprowadzenie merytoryczne, które uwzględnia wymagania znowelizowanych dokumentów DA- 05  – data wydania 12.04.2023 (data obowiązywania 12.06.2023) oraz dokumentu EA-4/18 G:2021 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości.

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim nagraniem szkoleniowym, które ukazuje sposób prowadzenia warsztatów.

Na podstawie przygotowanego scenariusza uczestnicy definiowali obszary kompetencji technicznych i ustalali poziom i częstość udziału w PT dla badań mikrobiologicznych i badań fizykochemicznych.

Filmik poniżej odtwarza się automatycznie – w przypadku braku dźwięku, proszę o włączenie głośnika – prawy dolny róg nagrania.