Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h)
Termin szkolenia: 01 grudnia 2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: PL/ILC
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 490,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wyboru programów PT/ILC oraz sposobu wyboru kompetentnego organizatora PT/ILC. Ustalenie częstotliwości oraz zakresu uczestnictwa w PT/ILC. Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium. Szkolenie prowadzone na obowiązujących laboratoria dokumentach:

 • DA-05 wyd. 9 z 2023-04-12 – Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości;
 • EA-4/18 G:2021 Wytyczne dotyczące poziomu i częstości uczestnictwa w badaniach biegłości;
 • EA-4/21 INF: 2018 Wytyczne dotyczące oceny stosowności małych porównań międzylaboratoryjnych w procesie akredytacji laboratoriów
 • norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011

Program szkolenia:

 • Cele i rodzaje programów badania PT/ILC,
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, dokumentów DA-05 (DA-05 wyd. 9 z 2023-04-12) oraz EA-4/18 G:2021 dotyczących uczestnictwa w badaniach PT/ILC,
 • Omówienie wymagań  dotyczących organizatora oraz projektowania i realizacji PT/ILC (PN-EN ISO/IEC 17043:2011 oraz EA4/21) pod kątem wyboru kompetentnego organizatora,
 • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność),
 • Wykorzystanie i analiza wyników z PT/ILC w laboratorium na podstawie konkretnych przykładów,
 • Określenie częstotliwości oraz zakresu uczestnictwa w PT/ILC.

Dla kogo dedykowane:

do wszystkich pracowników laboratoriów, szczególnie tych biorących aktywny udział w badaniach PT/ILC, odpowiedzialnych za analizę danych z PT/ILC oraz dla pracowników odpowiadających za nadzór i planowanie udziału w PT/ILC.

Forma szkolenia: wykład + analizy przypadków + dyskusja (pytania).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Nasz wykładowcaKrzysztof Jędrzejczyk –

absolwent chemii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studiów podyplomowych z zakresu metrologii Chemicznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz studium z zakresu akustyki na Politechnice Warszawskiej. Praktyk, doświadczenie z zakresu organizacji i przeprowadzania badań PT zdobywał u akredytowanego organizatora badań PT, gdzie pełnił funkcje statystyka i kierownika ds. jakości. Pełnił funkcje koordynatora oraz weryfikatora badań PT w POLLABIE, gdzie jest członkiem kolegium sekcji Ochrony Środowiska.

Ekspert techniczny Polskiego Centrum Akredytacji.

Zawodowo związany był z Laboratorium Izby Celnej w Gdyni.

Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. przesłane na maila na 2-3 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

kod: ISO 17043

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: