Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7 h (8.00-15.00))
Termin szkolenia: 20 czerwca 2023 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań mających zastosowanie w obszarze mikrobiologicznych badań wody.

W trakcie szkolenie prowadzący kompleksowo przedstawi wymagania zarówno aktów prawnych jak i dokumentów jednostki udzielającej uznania oraz norm przedmiotowych. Uczestnicy szkolenia  otrzymają wyselekcjonowane informacje niezbędne do prawidłowej realizacji badań mikrobiologicznych wody co pozwoli spełnić wymagania i doskonalić jakość realizowanych badań.

Zakres merytoryczny szkolenia :

 1. Wymagania aktów prawnych z uwzględnieniem zakresu badań i wyboru metod badawczych.
 2. Technika filtracji membranowej – zasady postepowania, kontrola filtrów membranowych.
 3. Technika posiewu wgłębnego -algorytm postepowania, zasady odczytu wyników po inkubacji.
 4. Potwierdzające testy biochemiczne a zachowanie spójności pomiarowej.
 5. Szczepy odniesienia – jak nadzorować kolekcje (zakres i częstość sprawdzeń) oraz kiedy i jak stosować.
 6. Podłoża mikrobiologiczne – zasady kontroli w oparciu o podłoża selektywne i nieselektywne stosowane w badaniach mikrobiologicznych wody.
 7. Próbki powtórzone i równoległe – prowadzenie kart kontrolnych.
 8. Sprawozdanie z badań – elementy obowiązkowe w oparciu o wymagania normy 17025, polityk PCA oraz norm badawczych.

Forma szkolenia: wykład, dyskusja, prezentacji przykładowych zapisów (praca w oparciu o przykładowe formularze).

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla laboratoriów, które mają lub rozważają rozszerzenie zakresów akredytacji o zakresy elastyczne, w tym dla personelu laboratorium, który odpowiada za zarzadzania elastycznym zakresem akredytacji oraz personelu wykonującego badania i zaangażowanego w wybór, modyfikacje, weryfikacje i walidacje metod.

Nasz wykładowca:

mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Akredytacja_wymagania 17025_inne wymagania akredytacyjne

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: