Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 2 dniowe (15 h)
Termin szkolenia: 24-25.10.2023 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: EXCEL
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 800,00 zł 984,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 700,00 zł 861,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Szkolenie na poziomie średniozaawansowanym skierowane jest do osób, które chcą uporządkować swoją wiedzę oraz poszerzyć swoje umiejętności. Zajęcia mają formę warsztatową pozwalającą na praktyczne zapoznanie się z najistotniejszymi funkcjami Excela, pozwalającymi na sprawną analizę danych oraz estetyczną i czytelną ich prezentację.

Szkolenie będzie przydatne dla wielu grup uczestników np.:

 • osób pracujących na co dzień z Excelem podczas pracy biurowej / administracyjnej, chcących poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu;
 • osób pracujących w laboratorium, które odpowiadają za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium;
 • osób wykorzystujących Excela do obliczeń matematycznych/statystycznych np. do wykonywania obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, obliczeń symulacyjnych lub testowania hipotez badawczych czy formułowania prognoz.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z możliwością automatyzacji zadań z wykorzystaniem danych z zasobów zewnętrznych. Nauczą się jak z tych danych korzystać za pomocą filtrów, formatowań warunkowych oraz formuł i funkcji. Za pomocą tabel przestawnych i wykresów będą potrafili zaprezentować dane w czytelny sposób ułatwiający ich dalszą analizę.

Jest to szkolenie ogólne nie powiązane z żadną konkretną specyfiką pracy, ale dające umiejętności i wiedzę, która pozwoli przystąpić do szkoleń dedykowanych, takich jak np. „Pełna moc Excela w systemach zarządzania w laboratorium. Sposób na elektroniczne zarządzanie informacją.”, z większym zrozumieniem omawianych tam zagadnień.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia może być wykorzystana na każdym stanowisku: pracownika laboratorium, pracownika biurowego /pracownika administracyjnego oraz innych osób chcących użytkować Excela podczas swojej pracy.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe wraz z arkuszami zadań, dzięki którym szkolenia online mają sprawniejszy przebieg a po szkoleniu zawsze łatwo powrócić do omawianych zagadnień.

Zakres szkolenia:

 • MODUŁ I – Import danych zewnętrznych
  • Ze skoroszytu
  • Z pliku tekstowego/CSV
  • Z sieci web
  • Z bazy danych
 • MODUŁ II – Sortowanie i filtrowanie danych
  • Sortowanie
  • Autofiltry
  • Filtry niestandardowe
  • Filtrowanie zaawansowane
  • Kryteria filtrowania
 • MODUŁ III – Formatowanie warunkowe
  • Reguły
  • Paski danych, skale kolorów, zestawy ikon
  • Zarządzanie regułami
 • MODUŁ IV – Formuły i funkcje
  • Odwołania względne i bezwzględne
  • Budowa funkcji
  • Funkcje matematyczne, statystyczne, logiczne
  • Funkcje wyszukiwania i adresu
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Zagnieżdżanie funkcji
 • MODUŁ V – Wykresy
  • Serie danych
  • Rodzaje wykresów
  • Tworzenie wykresów
  • Formatowanie wykresów
  • Szablony wykresów
 • MODUŁ VI – Tabele przestawne
  • Przygotowanie danych
  • Tworzenie tabeli przestawnej
  • Funkcje podsumowujące
  • Wykresy przestawne
 • MODUŁ VII – Prezentacja danych
  • Formatowanie danych
  • Generowanie raportu w formacie .pdf
 • MODUŁ VIII – Bezpieczeństwo i ochrona danych
  • Ochrona formuł
  • Ochrona arkusza
  • Ochrona skoroszytu

Forma szkolenia: warsztaty Excel

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

 • osób pracujących na co dzień z Excelem podczas pracy biurowej / administracyjnej, chcących poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu;
 • osób pracujących w laboratorium, które odpowiadają za opracowywanie i nadzorowanie dokumentacji i zapisów w laboratorium;
 • osób wykorzystujących Excela do obliczeń matematycznych/statystycznych np. do wykonywania obliczeń, sporządzania zestawień i raportów, obliczeń symulacyjnych lub testowania hipotez badawczych czy formułowania prognoz.

Nasz wykładowca: Katarzyna Lepa ekspert z zakresu programowania i analizy danych. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ kierunków Fizyka Medyczna oraz Informatyka Stosowana. Ukończyła studia podyplomowe „Project Manager IT” w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi. Obecnie pracownik naukowy i wykładowca Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ z dziedziny programowania, algorytmiki oraz zarządzania projektami. Doświadczenie w wykorzystaniu Excela zdobywała pracując w jednym z największych banków w Polsce zajmując się przez wiele lat wsparciem analizy danych i procesów obszaru backoffice.  W pracy wykorzystuje wiele języków programowania m.in. C++, C#, VB, VBA, Java. Ciągle poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 5-4 dni przed szkoleniem.
 • (uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów. Na formularzu zgłoszenia elektronicznym dostępna jest obecnie jedynie wersja drukowana – jej wybór będzie oznaczał otrzymanie wersji elektronicznej. Pracujemy nad zmianą naszych formularzy zgłoszeniowych).

Kod: Excel

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: