Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (6 h (8.00-14.00))
Termin szkolenia: 24 czerwca 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: PT/ILC ISO 17043
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 500,00 zł 615,00 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

  • Szkolenie otwarte
  • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

nowość ISO/IEC 17043:2023
Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

Badania biegłości (PT) są powszechnie uznawane za podstawowe narzędzie do wykazania kompetencji jednostki oceniające zgodność. Stanowią one dowód kompetencji i są jednym z najlepszych wskaźników informującym o pojawiających się problemach w laboratorium. Komitet techniczny ISO/CASCO (Committee on conformity assessment) opracował wydanie 2  normy ISO/IEC 17043:2023 Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, opublikowane przez ISO w maju 2023 r.

Szkolenie ma na celu omówienie zmian pomiędzy 1 a 2 wydaniem normy, poprzez porównanie treści wymagań ze szczególnym uwzględnieniem:

  • harmonizacji z wymaganiami ISO/IEC 17025:2017, w tym wymagania techniczne i struktura;
  • harmonizacji terminologii zgodnie z ISO 13528:2022;
  • włączenie w wymagania obowiązkowe i zalecane elementów jak: „bezstronności”, „poufności”, „skarg i odwołania” oraz „stosowania systemów zarządzania”;
  • włączenie wymogu dotyczącego badań, wzorcowań i produkcji RM, jako elementów PT spełniających odpowiednie wymagania norm oceny zgodności ISO;
  • zmian w załącznikach – skreślenie załącznika C i zmiany załączników A i B.

W wyniku szkolenia uczestnicy uzyskają analizę zmian pomiędzy dokumentami, będącą cennym źródłem informacji zarówno dla organizatorów PT jak i ILC  jak i laboratoriów kupujących te usługi.

Forma szkolenia: wykład, dyskusja i przykłady z działalności laboratoryjnej

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane:

szkolenie adresowane jest dla organizatorów PT jak i ILC, którzy planują przygotowania do wdrożenia wydania 2 normy ISO/IEC 17043 celem świadomego rozplanowania działań wdrożeniowych w okresie przejściowym normy, a także dla uczestników takich programów celem budowania świadomości co do oczekiwań, wybory i oceny dostawców usług PT/ILC.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

  • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
  • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: PT/ILC ISO 17043

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: