Status szkolenia:
Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (4 h (8.00-12.00))
Termin szkolenia: 07 maja 2024 r.
Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)
Symbol szkolenia: mikrobiologia
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 380,00 zł 467,40 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 350,00 zł 430,50zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

Powtarzalność, odtwarzalność, niepewności zliczania kolonii bakterii oraz poprawność w badaniach mikrobiologicznych

Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny

Cel szkolenia: celem szkolenia jest przedstawienie zasad planowania i realizacji badań próbek kontrolnych w badaniach mikrobiologicznych. W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony algorytm postepowania w zakresie wyznaczania kryteriów oceny uzyskiwanych wyników, zasady dobór próbek kontrolnych w odniesieniu do własnej organizacji pracy oraz z uwzględnieniem rodzaju rutynowo badanych próbek.

W drugiej części szkolenia prowadzący przedstawi sposób dotyczący niezbędnych działań w przypadku uzyskania niezadawalającego wyniku badań próbek kontrolnych, omówione zostaną niezbędne działania oraz forma ich dokumentowania.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Omówienie rodzajów próbek kontrolnych stosowanych w mikrobiologicznych badaniach ilościowych i jakościowych z szczególnym uwzględnieniem celu ich stosowania.
 2. Kontrola jałowości procesu z wykorzystaniem próbek ślepych – kryterium oceny, sposób dokumentowania.
 3. Kontrola precyzji w warunkach powtarzalności z wykorzystanie próbek powtórzonych analiza i wyników, ocena karty kontrolnej, sposób dokumentowania.
 4. Kontrola precyzji pośredniej – cel wykonywania, kryterium oceny, analiza i wyników, ocena karty kontrolne, sposób dokumentowania.
 5. Ocena poprawności metod badawczych z wykorzystaniem ilościowych CRM – kryterium oceny, analiza i ocena wyników, sposób dokumentowania.
 6. Ocena poprawności metod badawczych z wykorzystaniem wyników badań PT – kryterium oceny, analiza i ocena wyników, sposób dokumentowania.
 7. Niepewność zliczania kolonii – cel wykonywania, kryterium oceny, analiza i ocena wyników, sposób dokumentowania.

Forma szkolenia:  wykład, ćwiczenia i dyskusja.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie adresowane dla personelu laboratoriów mikrobiologicznych zajmujących się planowaniem i realizacją próbek kontrolnych.

Nasz wykładowca:

mgr Marta Tytko – ekspert z zakresu badań mikrobiologicznych, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, posiadająca doświadczenie laboratoryjne w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody, żywności, kosmetyków, próbek środowiskowych. Auditor w obszarze pobierania próbek wody, badań mikrobiologicznych próbek wody, materiału biologicznego, próbek żywności oraz kosmetyków. Kierownik Laboratorium odpowiedzialny za funkcjonowanie systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025 oraz kompetencje techniczne. Wieloletni szkoleniowiec oraz prelegent na licznych sympozjach i konferencjach z zakresu badań mikrobiologicznych, procesu audytowania i innych narzędzi systemowych w tym oceny ryzyka. Wykładowca Uczelni Wyższych w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnością. Ekspert posiadający praktyczne doświadczenie w wykonywaniu badań mikrobiologicznych i wiedzę z obszaru technicznego oraz systemów zarzadzania.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

Kod: Mikrobiologia

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: