Status szkolenia:

Czas trwania szkolenia: 1 dniowe (7h (8.00 – 15.00))
Termin szkolenia: 29.01.2024 r.

Miejsce szkolenia: Webinar (szkolenie online)

Symbol szkolenia: norma 17025_wymagania dotyczące procesu
Cena netto Cena brutto
Cena szkolenia od pierwszej osoby 450,00 zł 553,50 zł
Cena szkolenia od drugiej i kolejnej osoby 400,00 zł 492,00 zł
Zwolnienie z VAT: Pobierz

Dostępne formy szkolenia:

 • Szkolenie otwarte
 • Szkolenie zamknięte na miejscu w laboratorium

 Cel szkolenia oraz zakres merytoryczny:

szkolenie dedykowane dla personelu odpowiedzialnego za obsługę klienta oraz opracowanie sprawozdań z badań/świadectw wzorcowania.

Celem szkolenia jest omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie przeglądu zapytań, ofert i umów oraz raportowania wyników, zwracając uwagę na celowość określonych danych i informacji.

Kurs ma za zadanie uporządkować wiedzę personelu prowadzącego ustalenia z klientem i przyjmującego zlecenia oraz raportującego wyniki (opracowującego dokumenty przed autoryzacją) poprzez szczegółowe omówienie wymagań/ wytycznych oraz zobrazowanie tych wymagań gotowymi przykładami analizowanymi w trakcie szkolenia.

W zakresie przeglądu zapytań, ofert i umów kurs zwraca szczególną uwagę na aspekty dotyczące:

 • możliwych form współpracy z klientem – umowy, zlecenia jednorazowe, oferty;
 • informacji wymaganych do ustalenia z klientem na etapie przyjęcia zlecenia, w tym zasady podejmowania decyzji przy stwierdzeniu zgodności w odniesieni do wytycznych
  ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności;
 • informacji dodatkowych mogących stanowić przedmiot uzgodnień z klientem;
 • możliwych sposobów dokumentowania ustaleń z klientem;
 • wprowadzania zmian do ustaleń w trakcie realizacji zlecenia – możliwe formy i ich dokumentowanie.

W zakresie raportowania kurs zwraca szczególną uwagę na aspekty dotyczące:

 • identyfikowania badań akredytowanych i nieakredytowanych, uwzględniając wymagania i wytyczne wynikające z warunków powoływania się na akredytację przedstawionych w dokumencie DA-02 Zasady stosowania symboli akredytacji PCA oraz Komunikacie PCA nr 353;
 • przedstawiania wyników od podwykonawców;
 • sposobach prezentacji wyniku wraz z niepewnością (kiedy trzeba przedstawiać wynik z niepewnością i jak go prezentować);
 • przedstawiania stwierdzeń zgodności,
 • przedstawiania opinii i interpretacji,
 • identyfikacji danych dostarczonych przez klienta;

wydawania zmian (poprawki, uzupełnienia, ponowne wydanie) do raportów

Forma szkolenia: wykład + przykłady z działalności laboratorium + wspólne warsztaty.

Szkolenie realizowane w formie online (webinar).
Organizator zapewnia dostęp do platformy webinarowej oraz kody dostępu.

Uczestnik nie musi instalować żadnych programów.

Wymagania wobec uczestnika szkolenia: dostęp do laptopa / komputera z głośnikami, dostęp do Internetu, aktualna wersja przeglądarki internetowej (Google Chrome – rekomendowane, Firefox, Safari, Edge lub Opera). Uwaga Internet Explorer nie działa!!

Dla kogo dedykowane: szkolenie przeznaczone dla personelu laboratorium odpowiedzialnego za realizację ustaleń z klientem oraz upoważnionego do raportowania (opracowywania Sprawozdań z badań /  Świadectw wzorcowania / Raportowania pobierania próbek), celem usystematyzowania wiedzy w zakresie zakresu prowadzonych ustaleń z klientami, a następnie prezentacji wyniku realizacji zlecenia w postaci raportów.

Szkolenie przeznaczone także dla personelu laboratorium, który poszukuje inspiracji do jasnego i jednoznacznego sposobu  dokumentowania ustaleń z klientem i przedstawiania wyników realizowanej działalności laboratoryjnej.

Nasz wykładowcaKatarzyna Szymańska – ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.

Dostępne wersje materiałów dla tego szkolenia:

 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf przesłane na maila na 3-2 dni przed szkoleniem.
 • uwaga – do szkoleń webinarowych dostępna jest tylko wersja elektroniczna materiałów (plik pdf i/lub materiały dodatkowe Word/Excel).

kod: norma 17025_wymagania dotyczące procesu

Cena szkolenia obejmuje
Uczestnictwo w szkoleniu online (dostęp do platformy, instruktaż postępowania), materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej pdf. – wysłane na 5-4 dni przed planowanym szkoleniem, zaświadczenie uczestnictwa.

Cena szkolenia nie obejmuje
Zakwaterowania (tj. nocleg, kolacja, śniadanie);

Uczestnik zobligowany jest do posiadania: laptopa / komputera z głośnikami, połączenia z Internetem oraz aktualną wersję przeglądarki internetowej (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera).

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
Zgłoszenie na formularzu zgłoszenia: drogą elektroniczną za pomocą strony www, lub drogą mailową, wysyłając skan formularza zgłoszenia (link) na maila: szkolenia@msedu.pl (formularze do pobrania na górze strony)

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
Kontakt telefoniczny 665 50 50 15 i mailowy: szkolenia@msedu.pl
Prosimy o niezwłoczne poinformowanie o rezygnacji. Rezygnacje bez naliczania kosztów będą przyjmowane do 7 dni przed terminem szkolenia, po tym czasie będzie naliczana opłata 100% kosztów udziału (w przypadku listy rezerwowej i znalezienia zastępstwa, będzie możliwe anulowanie opłaty). Więcej szczegółów w Regulamin organizacji szkoleń ZAWSZE Istnieje możliwość zmiany uczestnika.

Płatność za szkolenie
PRZELEW – 14 dni po szkoleniu na podstawie faktury VAT przekazanej podczas rejestracji uczestnikowi (lub wysłanej na wskazany adres – prosimy o zgłoszenie tej opcji podczas przesyłania zgłoszenia)

Formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte:

Szkolenia zamknięte na miejscu w laboratorium: